PSYCHOTERAPIA RODZIN ORAZ PAR I MAŁŻEŃSTW

Oferujemy pomoc w sytuacji:

 • skutków nadmiernego stresu,
 • agresji i przemocy,
 • uzależnienia i współuzależnienia,
 • choroby,
 • żałoby,
 • zaburzeń relacji rodzinnych,
 • zaburzeń emocjonalnych i zachowań u dzieci,
 • adopcji i pieczy zastępczej,
 • rekonstruowania rodziny,

oraz

 • ostrego i przewlekłego kryzysu małżeńskiego,
 • zaburzeń seksualnych,
 • zdrady małżeńskie.