STUDIUM DIAGNOZY I PSYCHOTERAPII ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH

Zapraszamy na edycje I - KWIECIEŃ 2019 rok


Charakterystyka studium:

Studium jest adresowane do specjalistów, którzy w swojej codziennej praktyce spotykają pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń czynnościowych takich układów jak: krążeniowy, oddechowy, pokarmowy, hormonalny, wydzielniczy czy mięśniowo-szkieletowy. Uczestnicy studium w ramach modelu holistycznego, zdobędą praktyczne umiejętności związane z diagnozowaniem i terapią pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi.

Studium jest autorskim projektem zespołu dydaktycznego Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Adresaci studium:

Do udziału w studium zapraszamy:

 • lekarzy różnych specjalności,
 • psychologów,
 • rehabilitantów,
 • psychoterapeutów,
 • pedagogów.

 

Program i terminy seminariów:

I.Współczesne koncepcje, kryteria diagnostyczne, przyczyny powstawania i rozwój zaburzeń psychosomatycznych
prowadzący Roman Ciesielski, termin: 05-06.04.2019 rok

 • holistyczne rozumienie zdrowia i choroby;
 • Model Równowagi Życiowej i jego praktyczne zastosowanie;
 • salutogeneza a patogeneza (koncepcja "positum");
 • zdrowotne skutki stresu ostrego i przewlekłego (model biopsychospołeczny);
 • wybrane zagadnienia psychoneuroimnunologii (łuk psychosomatyczny);
 • najczęstsze zaburzenia psychosomatyczne (układ krążeniowy, oddechowy, pokarmowy, hormonalny, wydzielniczy czy mięśniowo-szkieletowy i inne).

  Celem seminarium numer 1 będzie:
 • poznanie podstawowych koncepcji, kryteriów diagnostycznych i klasyfikacji zaburzeń psychosomatycznych;
 • przyswojenie modelu etiologii zaburzeń psychosomatycznych wg psychoterapii pozytywnej;
 • ocena jakości życia i dystrybucji energii życiowej (doświadczenie własne);
 • ocena i rozumienie związków biopsychospołecznych oraz mechanizmów radzenia sobie ze stresem (doświadczenie własne).

 

II. Podstawowe zasady transkulturowej psychoterapii pozytywnej w diagnozie i leczeniu (TPP) zaburzeń psychosomatycznych
prowadzący Patrycja Badecka, termin: 10-11.05.2019 rok

 • pozytywna koncepcja człowieka i normy społeczne;
 • salutogeneza i orientacja na zasoby psychiczne w procesie leczenia;
 • model konfliktów psychodynamicznych (konflik aktulany, konflikt podstawowy, konflikt wewnętrzny);
 • teoria marko- i mikrotraum i związki z zaburzeniami psychosomatycznymi;
 • analiza treści i dynamiki konfliktów (Inwentarz Analizy Różnicowej);
 • prezentacja kazusów i konsultacje.

  Celem seminarium numer 2 będzie:
 • poznanie podstawowych koncepcji transkulturowej psychoterapii pozytywnej w kontekście powstawania, rozwoju i leczenia zaburzeń psychosomatycznych;
 • analiza konfliktów psychodynamicznych i interpersonalnych (doświadczenie własne);
 • zaadaptowanie narzędzi służących okrywaniu nieświadomych treści konfliktów (doświadczenie własne).

 

III. Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych w ujęciu transkulturowej psychoterapii pozytywnej
prowadzący Patrycja Badecka, termin: 14-15.06.2019 rok

 • konceptualizacja pracy terapeutycznej;
 • relacja terapeutyczna (trzy etapy interakcji: przyłączenie, zróżnicowanie i oddzielenie);
 • fazy procesu terapeutycznego i rozwiązywania konfliktu wewnętrznego (pięć etapów terapii: obserwacja, inwentarz, wzmocnienie, werbalizacja, rozszerzenie celów);
 • techniki terapeutyczne i przykładowe interwencje terapeutyczne;
 • prezentacja kazusów i konsultacje.

  Celem seminarium numer 3 będzie:
 • poznanie modelu konfliktów wg Peseschkiana i zaadaptowanie podstawowych narzędzi transkluturowej psychoterapii pozytywnej (Inwentarz Analizy Różnicowej, Cztery Wymiary Modelowania i inne), celem odkrywania wartości i przekonań leżących u podstaw objawów psychosomatycznych (doświadczenie własne);
 • opanowanie umiejętności konceptualizowania przypadków klinicznych i planowanie strategii terapeutycznych (materiał własny).

 

IV. Psychoterapia indywidualna zaburzeń psychosomatycznych z zaangażowaniem procesów nieświadomych
prowadzący Teresa Wojtyła, termin: 13-14.09.2019

 • pozytywne koncepcje nieświadomości i odkrywanie zasobów psychicznych;
 • zjawiska transowe i indukcje transowe;
 • komunikacja niedyrektywna (metafory, przypowieści, bajki i inne);
 • rozumienie symboliki objawów i przykłady transkulturwej;
 • terapeutyczna praca z nieświadomymi konfliktami (potencjalności aktywne);
 • rozwój strategii radzenia sobie ze stresem;
 • wybrane techniki terapeutyczne i ich zastosowanie;
 • prezentacja kazusów i konsultacje.

  Celem seminarium numer 4 będzie:
 • umiejętność spożytkowania procesów nieświadomych w procesie zdrowienia;
 • opanowanie zasad komunikacji niedyrektywnej (doświadczenie własne);
 • zaadaptowanie zaawansowanych technik pracy z konfliktami nieświadomymi (materiał własny).

 

V. Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży (kontekst systemowy)
prowadzący Teresa Wojtyła, termin 11-12.10.2019 rok

 • podstawowe pojęcia terapii systemowej (granice, podsystemy, koalicje, triangulacje i inne);
 • funkcja objawów psychosomatycznych w kontekście rodzinnym;
 • charakterystyka rodzin z zaburzeniami psychosomatycznymi na przykładzie zaburzeń odżywiania;
 • formy pracy z systemem rodzinnym (akcentowanie zasobów rodzinnych, eksternalizacja objawów, genogram rodzinny, strategie zarządzania stresem, zadania domowe i inne);
 • zastosowania komunikacji niedyrektywnej i humoru.

  Celem seminarium numer 5 będzie:
 • rozumienie systemowego kontekstu objawów występujących u dzieci i młodzieży;
 • zdolność budowania przymierza z rodziną i uruchomienia zasobów systemowych;
 • umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej celem opracowania dalszych strategii pracy z rodziną.

 

Struktura zajęć:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i odnoszą się do praktycznych aspektów diagnostycznych i terapeutycznych.

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w miesiącu:

 • Piątki: 11:00 - 19:00
 • Soboty: 9:00 - 15:00

Każdy zjazd obejmuje 15 godzin dydaktycznych

 

Koszt udziału w studium 2200 zł. 

Istnieje możliwość opłaty w ratach.

 

Zgłoszenia:

Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: info@wip.wroclaw.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna poniżej.
Terminy zajęć zostaną ustalone w momencie kiedy zbierze się wystarczająca grupa szkoleniowa.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

.

.

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.