"DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA CHORÓB AFEKTYWNYCH DWUBIEGUNOWYCH"
21-22.06.2019 rok

 

Charakterystyka warsztatu:

Zajęcia wykładowo-warsztatowe dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych we współczesnym ujęciu klasyfikacyjnym.

Adresaci studium:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się pomocą psychologiczną, psychoterapią i leczeniem, w których praktyce zawodowej pojawiają się pacjenci z zaburzeniami afektywnymi.

Program warsztatu:

 1. Historyczne wprowadzenie do problematyki dwubiegunowości.
 2. Psychopatologia zaburzeń afektywnych: depresji, manii, hipomanii i stanów mieszanych.
 3. Koncepcje etiologiczne: biologiczne, psychologiczne i rozwojowe zaburzeń dwubiegunowych.
 4. Przebieg zaburzeń afektywnych i pojęcie spektrum dwubiegunowości.
 5. Metody diagnozowania chad i związane z tym trudności.
 6. Standardy interwencji farmakologicznej w BP.
 7. Interwencje psychospołeczne i podejście psychoterapeutyczne w BP.
 8. Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji wobec pacjentów z BP.

Forma zajęć:

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy i obejmują:

 • Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 • Analizę warsztatową przypadków z dyskusją szczegółowych konceptualizacji.
 • Ćwiczenia wybranych interwencji terapeutycznych.
 • Superwizyjne opracowanie problemów klinicznych zgłaszanych przez uczestników.

Planowany harmonogram zajęć:

 • Piątki: 11:00 - 19:00
 • Soboty: 9:00 - 15:00

Każdy zjazd obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Notka o autorze warsztatu:

Krzysztof Kotrys - lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta (1993 r), superwizor psychoterapii (2002 r) Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przez większoś swojej pracy zawodowej związany ze szpitalem Centrum Psychiatrii w Katowicach, w latach 2000-2013 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Zburzeń Afektywnych i Nerwicowych współtworzących kompleksowy, stacjonarny program terapeutyczny dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i afektywnymi - również adresowany do osób z zaburzeniami dwubiegunowymi.

Aktualnie prowadzi prywatną praktykę jako psychiatra i psychoterapeuta, superwizję indywidualną i grupową na terenie Śląska. Jest vice prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w Gliwicach i wykładowcą Śląskiej Szkoły Psychoterapii. Prowadzi od ponad 10 lat zajęcia wykładowo-warsztatowe w kursach psychoterapii atestowanych przez SNP PTP w Gliwicach i Krakowie.

Interesuj się problematyką zaburzeń afektywnych (zwłaszcza dwubiegunowych), łączeniem psychoterapii i farmakoterapii, integracyjnym podejściem w psychoterapii. Jako psychoterapeuta pracuje w nurcie integracyjnym wykorzystującym koncepcje psychodynamiczne, systemowe i poznawczo-behawioralne. 


Koszt udziału w studium 440 zł. 

Zgłoszenia:

Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: info@wip.wroclaw.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna poniżej.
Terminy zajęć zostaną ustalone w momencie kiedy zbierze się wystarczająca grupa szkoleniowa.

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz