V ROK - luty 2018 - listopad 2018

IX Semestr:

Efektywność psychoterapii - wyniki badań

                  Data: 09 - 10.02.2018

Etyka a psychoterapia

                  Data: 09 - 10.03.2018

Superwizja grupowa cz. 1

                  Data: 13 - 14.04.2018

Superwizja grupowa cz. 2

                  Data: 18 - 19.05.2018

Superwizja grupowa cz. 3 

                  Data: 22 - 23.06.2018


X Semestr:

Superwizja grupowa cz. 4

                  Data: 21 - 22.09.2018

Superwizja grupowa cz. 5

                  Data: 12 - 13.10.2018

Superwizja grupowa cz. 6

                  Data: 16-17.11.2018

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.