VIII Semestr:

Psychoterapia osób współuzależnionych

                  Data: 07 - 08.09.2018     

Terapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci i młodzieży

                  Data: 05 - 06.10.2018

Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami

                  Data: 09 - 10.11.2018


Psychoterapia zaburzeń lękowych

                  Data: 07 - 08.12.2018

Psychoterapia zaburzeń zaburzeń depresyjnych

                  Data: 11 - 12.01.2019

 

IX Semestr:

Psychoterapia zaburzeń osobowości

                  Data: 01 - 02.02.2019


Problemy seksualne w procesie psychoterapii

                  Data: 01 - 02.03.2019

Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej

                  Data: 05 - 06.04.2019


Etyka a psychoterapia

                  Data: 10 - 11.05.2019


Superwizja grupowa cz.1

                  Data: 07 - 08.06.2019 grupa I
                 Data: 28-29.06.2019 grupa II

 

X Semestr:

Superwizja grupowa cz.2

                  Data: 06 - 07.09.2019

Superwizja grupowa cz.3

                  Data: 04 - 05.10.2019

Superwizja grupowa cz.4

                  Data: 08 - 09.11.2019

Superwizja grupowa cz.5

                  Data: 06 - 07.12.2019

Superwizja grupowa cz.6

                  Data: 10 - 11.01.2020

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.