VII Semestr:

Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej

                  Data: 24 - 25.05.2019

Psychoterapia pozytywna

                  Data: 28 - 29.06.2019  

Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych

                  Data: 20 - 21.09.2019

Terapia zaburzeń osobowości
                  Data: 11 - 12.10.2019 

Problemy seksualne w procesie psychoterapii - rozpoznanie i leczenie

                  Data: 22 - 23.11.2019 

VIII Semestr:

Praca z traumą

                  Data: 06 - 07.12.2019

Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci

                  Data: 24 -25.01.2020  

Psychoterapia zaburzeń lękowych

                  Data: 21 -22.02.2020

Psychoterapia zaburzeń depresyjnych

                  Data: 20 - 21.03.2020 

Oblicza kryzysu psychologicznego i praca interwencyjna

                  Data: 24 -25.04.2020


Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.