III ROK - maj 2018 - kwiecień 2019

V Semestr:

Genogram doświadczenie własne cz.3 (zajęcia z podziałem na grupy)

                  Data: 25 - 27.05.2018

Genogram doświadczenie własne cz.4 (zajęcia z podziałem na grupy)

                  Data: 29.06 - 01.07.2018   

Psychoterapia ericksonowska cz.1

                  Data: 28 - 29.09.2018 

Psychoterapia ericksonowska cz.2
                  Data: 19 - 20.10.2018  

Psychoterapia ericksonowska cz.3

                  Data: 23 - 24.11.2018  

VI Semestr:

Psychoterapia ericksonowska cz.4

                  Data: 14 - 15.12.2018

Terapia zaburzeń odżywiana

                  Data: 18 - 19.01.2019  

Psychoterapia grupowa cz.1

                  Data: 22 - 23.02.2019 

Psychoterapia grupowa cz.2
                  Data: 22 - 23.03.2019  

Wprowadzenie w tematyke terapii par i małżeństw

                  Data: 26 - 27.04.2019 

IV ROK - maj 2019 - kwiecień 2020

VII Semestr:

Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej

                  Data: 24 - 25.05.2019

Psychoterapia pozytywna

                  Data: 28 - 29.06.2019  

Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych

                  Data: 20 - 21.09.20189

Terapia zaburzeń osobowości
                  Data: 18 - 19.10.2019 

Problemy seksualne w procesie psychoterapii - rozpoznanie i leczenie

                  Data: 22 - 23.11.2018  


Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.