II Semestr:

Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapeutyczne

                  Data: 16 - 17.03.2018

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1

                  Data: 27 - 28.04.2018   

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
                  Data: 11 - 12.05.2018  

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości 

                  Data: 29 - 30.06.2018  

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
                  Data: 14 - 15.09.2018  

 

III Semestr

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1
                  Data: 26 - 27.10.2018  

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2
                  Data: 23 - 24.11.2018 

Psychoterapia psychodynamiczna cz.1
                  Data: 21 - 22.12.2018  

Psychoterapia psychodynamiczna cz.2
                  Data: 25 - 26.01.2019

Terapia strukturalna i systemowa
                  Data: 15 - 16.02.2019 

 

IV Semestr

Terapia systemowa i procesy reflektujące
                  Data: 08 - 09.03.2019 

Terapia narracyjna
                  Data: 12 - 13.04.2019

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej
                  Data: 17 - 18.05.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 1 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 21 - 23.06.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 2 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 13 - 15.09.2019 

 

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.