IV Semestr

Terapia systemowa i procesy reflektujące
                  Data: 08 - 09.03.2019 

Terapia narracyjna
                  Data: 12 - 13.04.2019

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej
                  Data: 24 -25.05.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 1 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 21 - 23.06.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 2 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 13 - 15.09.2019 

 

V Semestr

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 3 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 11 - 13.10.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 4 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 15 - 17.11.2019 

Psychoterapia ericksonowska cz. 1
                  Data: 13 - 14.12.2019

Psychoterapia ericksonowska cz. 2
                  Data: 17 - 18.01.2020

Psychoterapia ericksonowska cz. 3
                  Data: 14 - 15.02.2020 

 

VI Semestr

Psychoterapia ericksonowska cz. 4
                  Data: 13 - 14.03.2020

Psychoterapia pozytywna
                  Data: 17 - 18.04.2020

Psychoterapia grupowa cz. 1
                  Data: 15 - 16.05.2020

Psychoterapia grupowa cz. 2
                  Data: 19 - 20.06.2020

Psychoterapia zaburzeń odżywiania
                  Data: 18 - 19.09.2020 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.