Semestr I:

Kontrakt, kontakt i kontekst terapeutyczny

                  Data: 29 - 30.03.2019

Przymierze a relacja terapeutyczna

                  Data: 26 - 27.04.2019  

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1


                  Data: 31.05 - 01.06.2019 

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

                  Data: 28 - 29.06.2019 

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2

                  Data: 27 - 28.09.2019 

 

Semestr II:

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości

                  Data: 25-26.10.2019

Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych

                  Data: 29-30.11.2019  

Neuronauki a psychoterapia


                  Data: 13-14.12.2019

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii

                  Data: 31.01 - 01.02.2020

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1

                  Data: 28-29.02.2020

 

Semestr III:


Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapeutyczne

                  Data: 24-25.04.2020   (online)

Psychoterapia psychodynamiczna cz.1
(online)

                  Data: 29-30.05.2020

Psychoterapia psychodynamiczna cz.2 (online)

                  Data: 26-27.06.2020

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2 (online)

                  Data: 29-30.08.2020

Terapia strukturalna i systemowa (syst. cz.1)

                  Data: 25-26.09.2020

Semestr IV:

Terapia systemowa i procesy reflekt (syst. cz. 2)

                  Data: 30-31.10.2020

Terapia narracyjna (syst. cz.3)

                  Data: 27-28.11.2020

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej (syst. cz. 4)

                  Data: 11-12.12.2020

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz.1

                  Data: 29-31.01.2021

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz.2

                  Data: 26-28.02.2021