Oferta szkoleniowa

Warsztat - Terapia Koherencji

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Zasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

Więcej

Genogram rodzinny jako narzędzie diagnostyczne oraz interwencji terapeutycznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą graficznego zapisywania rzeczywistości rodzinnej, jaką jest genogram, a także wykorzystywania genogramu w pracy z indywidualnym pacjentem lub rodziną

Więcej

Zaburzenia osobowości typu borderline – diagnoza, postępowanie i psychoterapia.

Szkolenie obejmować będzie zarówno diagnozę i rozumienie osób z zaburzeniami borderline, jak i właściwe postępowanie terapeutyczne uwzględniające kilka podejść psychoterapeutycznych.

Więcej

"W głowie się nie mieści" - narracyjne podejście do terapii zaburzeń lękowych

Warsztat poświęcony jest prezentacji pracy z zaburzeniami lękowymi w modelu narracyjnym oraz nabyciu podstawowych kompetencji w prowadzeniu rozmów pomagających rozwijać preferowane sposoby życia, wolne od wpływu zaburzeń lękowych.

Więcej