PODSTAWOWY KURS TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

TRWA REKRUTACJA NA EDYCJE XI !

Charakterystyka kursu:

Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010). 

Kurs zorganizowany jest przez Wrocławski Instytut Psychoterapii przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej. 

Psychoterapia pozytywna jako modalność psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:

 •  Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 •  Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 •  Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Poziom podstawowy zakończony jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu - konsultant psychoterapii pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 75 Euro

Ukończenie Zaawansowanego Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty jest podstawą do kontraktowania usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Kurs adresowany do:

 • psychiatrów,
 • pediatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • rehabilitantów,
 • pielęgniarek,
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, oświaty i edukacji,
 • studentów ostatnich lat w/w kierunków studiów.

Program kursu:

Poziom podstawowy:

Obejmuje 5 trzydniowych zjazdów szkoleniowych.

 1. Zgrupowanie self-experience
 2. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; istniejący  konflikt; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy;  początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym
 3. Pozytywne rozwiązanie konfliktu - refleksje; podstawowe potencjały; istniejący  konflikt i obecne potencjały; teoria mikrotraumy i treść konfliktu (DAI); czterowymiarowy model  przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków
 4. Relacja konsultant-klient - refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; zachęta; werbalizacja; rozszerzanie celów; demonstracja pięciu etapów na sesji terapeutycznej; obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i przypadki  
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej - wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji;  pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; pozytywna terapia rodzinna; psychoterapia pozytywna w różnych dziedzinach zawodowych  (prezentacje); superwizja i studium przypadków

Struktura zajęć:

 • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne)  - 120 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • studiowanie literatury  - 40 godzin;
 • pisemna praca końcowa (5 stron) obejmująca opis własnych zmian w psychoterapii pozytywnej w oparciu na rekomendowanej literaturze – 10 godzin;
 • egzamin ustny  (obejmuje pracę pisemną, pytania teoretyczne, studium przypadku).

Koszt certyfikatu: 75 euro

Terminy:

Edycja IX
Edycja X
 1. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  14-16.06.2019 r.
 2. Zgrupowanie self-experience
  06-08.09.2019 r.
 3. Pozytywne rozwiązanie konfliktu
  08-10.11.2019 r.
 4. Relacja konsultant-klient
  24-26.01.2020 r.
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  7-9.08.2020 r.
 1. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  07-09.02.2020 r.
 2. Pozytywne rozwiązanie konfliktu (online)
  12-14.06.2020 r.
 3. Zgrupowanie self-experience
  20-22.11.2020 r.
 4. Relacja konsultant-klient
  04-06.09.2020 r.
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  04-06.12.2020 r.

 

                   EDYCJA XI !
 1. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  19-21.02.2021 r.
 2. Pozytywne rozwiązanie konfliktu (online)
  23-25.04.2021 r.
 3. Zgrupowanie self-experience
  11-13.06.2021 r.
 4. Relacja konsultant-klient
  17-19.09.2021 r.
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  12-15.12.2021r. 

 

Kurs Podstawowy Psychoterapii Pozytywnej odbywa się przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.

Koszt udziału:

Koszt udziału w zjeździe trzydniowym: 980,00 zł

Koszt Certyfikatu 75 Euro (płatne na ostatnim zjeździe)

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej  przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres e-mail: info@wcpp.pl bądź info@wip.wroclaw.pl ankiety zgłoszeniowej. Po zaakceptowaniu ankiety zgłoszeniowej odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej.

 

 

Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej - Mistrz Psychoterapii Pozytywnej

Kurs stanowi przygotowanie do zawodu psychoterapeuty i kończy się certyfikatem – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej oraz otwiera drogę do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty.

O przyjęciu na kurs zaawansowany TPP decydować będzie:

 • ukończenie kursu podstawowego TPP i zaliczenie kolokwium końcowego,
 • uzyskanie pozytywnej rekomendacji kierownika merytorycznego kursu podstawowego,
 • zaświadczenie o prowadzeniu psychoterapii (zatrudnienie, samozatrudnienie, wolontariat),
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • przystąpienie do WAPP (organizacja akredytująca).

Forma zajęć:

 • 360 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych
 • 150 godzin psychoterapii własnej
 • 100 godzin superwizji

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

 • psychopatologia, neurobiologia, diagnostyka i symptomatologia zaburzeń psychicznych
 • podstawy psychoterapii (relacja i proces terapeutyczny, czynniki leczące)
 • zasady salutogenezy i oddziaływań zorientowanych na zasoby, pozytywne rozwiązywanie konfliktów psychodynamicznych)
 • główne szkoły psychoterapii
 • metody i narzędzia TPP (badanie dynamiki i treści konfliktów, metafory, przypowieści, przykłady transkulturowe, zastosowanie mitów i tradycji, analiza różnicowa, potencjalności aktywne i inne)
 • aplikacje kliniczne TPP (zaburzenia lękowe, afektywne, psychosomatyczne i związane ze stresem i praca z traumą)
 • zastosowania TPP w psychoterapii par, rodzinnej oraz dzieci i młodzieży

W czasie szkolenia każdy z uczestników kursu jest zobowiązany do zaprezentowania 2 opisów prowadzonych przez siebie procesów terapeutycznych.

Egzamin końcowy obejmuje:

 • pracę pisemną,
 • opis 5 prowadzonych przez Uczestnika procesów terapeutycznych,
 • egzamin ustny.

Informacje szczegółowe na temat psychoterapii pozytywnej znajdziecie Państwo również na ostronie Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej - www.positum.org

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz
3. Ankieta zgłoszeniowa Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej ODT Pobierz
4. Ankieta zgłoszeniowa Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej PDF Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

.

.

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.