PODSTAWOWY KURS TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

TRWA REKRUTACJA NA EDYCJE XI !

Charakterystyka kursu:

Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i humanistyczną, a jednocześnie odwołuje się do  transkulturowej wizji człowieka. Jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010). 

Kurs zorganizowany jest przez Polskie Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej. 

Psychoterapia pozytywna jako modalność psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:

 •  Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 •  Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 •  Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Poziom podstawowy zakończony jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu - konsultant psychoterapii pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 75 Euro

Ukończenie Zaawansowanego Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

 

Kurs adresowany do:

 • psychiatrów,
 • pediatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • rehabilitantów,
 • pielęgniarek,
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, oświaty i edukacji,
 • studentów ostatnich lat w/w kierunków studiów.

Program kursu:

Poziom podstawowy:

Obejmuje 6 trzydniowych zjazdów szkoleniowych.

 1. Zgrupowanie self-experience
 2. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; istniejący  konflikt; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy;  początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym
 3. Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami - refleksje; podstawowe potencjały; istniejący  konflikt i obecne potencjały; teoria mikrotraumy i treść konfliktu (DAI); czterowymiarowy model  przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków
 4. Relacja konsultant-klient - refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; zachęta; werbalizacja; rozszerzanie celów; demonstracja pięciu etapów na sesji terapeutycznej; obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i przypadki
 5. Podstawowe narzędzie i techniki w pracy konsultanta- zasada ,,Positum"- zastosowania praktyczne; Salutogeneza w procesie diagnozy i konsultacji; wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe; zastosowanie przypowieście,metafor, bajek w procesie konsultacji; rozwój strategii samopomocy;  studium przypadku
 6. Zastosowania psychoterapii pozytywnej - wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji;  pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; pozytywna terapia rodzinna; psychoterapia pozytywna w różnych dziedzinach zawodowych  (prezentacje); superwizja i studium przypadków

Struktura zajęć:

 • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne)  - 150 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • studiowanie literatury  -20 godzin;
 • egzamin ustny  (prezentacja power point we wskazanym temacie).

Koszt certyfikatu: 75 euro

Terminy:

Edycja XI
Edycja X
 1. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  19-21.02.2021r.
 2. Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami
  23-25.04.2021r.
 3. Relacja konsultant-klient oraz proces konsultacji
  w ujęciu psychoterapii pozytywnej

  11-13.06.2021r.
 4. Podstawowe narzędzia i techniki w pracy konsultanta
  02-04.07.2021 r.
 5. Zgrupowanie self-experience
  17-19.09.2021r.
 6. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  12-14.11.2021 r.
 1. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  07-09.02.2020 r.
 2. Pozytywne rozwiązanie konfliktu (online)
  12-14.06.2020 r.
 3. Zgrupowanie self-experience
  20-22.11.2020 r.
 4. Relacja konsultant-klient
  04-06.09.2020 r.
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  04-06.12.2020 r.

 

 

Kurs Podstawowy Psychoterapii Pozytywnej odbywa się przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.

Koszt udziału:

Koszt udziału w zjeździe trzydniowym: 980,00 zł

Koszt Certyfikatu 75 Euro (płatne na ostatnim zjeździe)

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej  przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres e-mail: info@wcpp.pl bądź info@wip.wroclaw.pl ankiety zgłoszeniowej. Po zaakceptowaniu ankiety zgłoszeniowej odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej.

 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(2) PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(4) ODT Pobierz