"W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI" - NARRACYJNE PODEJŚCIE DO TERAPII ZABURZEŃ LĘKOWYCH

15-16.03.2019 rok


Charakterystyka warsztatu:

Warsztat poświęcony jest prezentacji pracy z zaburzeniami lękowymi w modelu narracyjnym oraz nabyciu podstawowych kompetencji w prowadzeniu rozmów pomagających rozwijać preferowane sposoby życia, wolne od wpływu zaburzeń lękowych.

Terapia narracyjna jest podejściem, u którego podstawy leży teza, że problemy nie są wewnętrzną cechą człowieka, są czymś zewnętrznym i znajdują się poza osobą, której ten problem dotyczy.

Nieżyjący już Micheal White, jeden z twórów podejścia narracyjnego twierdził, że "to problem jest problemem, nie człowiek" (White M., Maps od Narrative Practice). Stworzył on eksternalizację, popularną technikę wśród wielu terapeutów. W rozumieniu White'A eksternalizacjia jest jednak czymś szerszym niż tylko techniką terapeutyczną. Jest pewnym sposobem myślenia o klientach i ich problemach. White uważał, że kiedy ludzie zgłaszają się na terapię, mają poczucie, że problem całkowicie odzwierciedla ich tożsamość, to kim są i jacy są. Jeśli ludzie myślą i wierzą w to, że zaburzenia lękowe są częścią nich samych, zaczynają myśleć o sobie i określać siebie jako np. osobowość lękową, z zaburzeniami lękowymi. Alternatywą wobec spojrzenia nas siebie i rozumienia siebie w kategorii zaburzenia stały się właśnie rozmowy eksternalizujące, które pozwalają "wyjąć problem, umieścić go na zewnątrz" (White M.). Prowadzi to do uprzedmiotowienia problemu, oddzielenia tożsamości od niego i wtedy dzieje się to, co zostało już powiedziane wyżej - "problem staje się problemem, a nie osobą". To oddzielanie lęku od osoby pozwala na budowanie i wzmacnianie odpowiedzialności i wpływu jednostki na swoje życie. Powoduje wyjmowanie życia i tożsamości spod władzy lęku, a w następstwie sprzyja budowaniu i rozwijaniu preferowanych historii i sposobów życia. Uczestnicy, podczas warsztatu, zapoznają się z dwoma sposobami prowadzenia rozmów terapeutycznych (tzw. mapy) - eksternalizacją i rozmową o wyjątkach.

Ponadto w przypadku terapii zaburzeń lękowych, niezbędne jest włączenie tematyki doświadczeń ciała i lękowego błędnego koła. Ciało zostanie zaproszone, by opowiedzieć swoją historię. Będzie mogło opowiedzieć o tym, czego doświadcza w związku z zaburzeniami lękowymi, co che przekazać i czego potrzebuje. Wysłuchanie narracji ciała oraz zastosowanie wybranych sposobów przerywania lękowego błędnego koła sprzyja rozwijaniu i zagęszczaniu preferowanych historii i preferowanych sposobów życia.

Adresaci studium:

Kurs jest adresowany do osób udzielających zawodowo pomocy psychologicznej:

 • psychiatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • wychowawców,
 • socjologów,
 • pracowników społecznych,
 • trenerów.

Program warsztatu:

 1. Diagnoza różnicowa zaburzeń lękowych - podstawa rozpoczęcia procesu terapeutycznego.
 2. Eksteranalizacja jako użyteczna technika pracy z zaburzeniami lękowymi:
  • historia zaburzeń lękowych w życiu Klienta, ich wpływ na różne obszary życia,
  • relacja klienat - lęk,
  • eksternalizacjia obszarów wolnych od wpływu lęku, badanie i rozwijanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i siły Rozmówcy, pozwalających mu nie poddawać się wpływowi lęku,
  • strategie i sposoby, którymi dysponuje klient, pomocne w budowaniu życia wolnego od lęku.
 3. Zaburzenia lękowe a doświadczenia z ciała, zaproszenie do wysłuchania historii, którą opowiada ciało - spożytkowanie symptomów z ciała do wzbogacania/zagęszczania historii preferowanej.
 4. Elementy pracy z wyobraźnią i ciałem - pomoc w przerywaniu błędnego koła.

Forma zajęć:

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy i obejmują:

 • prezentację modelu pracy osoby prowadzącej,
 • demonstrację wybranych interwencji terapeutycznych,
 • omawianie kazusów,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • wzajemną wymianę doświadczeń,
 • konsultację i superwizję wybranych przypadków klinicznych.

Planowany harmonogram zajęć:

 • Piątki: 11:00 - 19:00
 • Soboty: 9:00 - 15:00

Każdy zjazd obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Notka o autorze warsztatu:

Maria Kasprowicz - psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST NIemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST Niemcy). Specjalista w zakresie Psychotraumatologii (DeGPT - Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii). Prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w terapii rodzin i doradztwie psychologicznym dla rodziców. W pracy terapeutycznej łączy podejście systemowe i narracyjne. Prowadzi rozmowy tak, aby Rozmówcy mogli odkrywać w sobie możliwości i siły sprzyjające zarówno radzeniu sobie z problemami, jak i poszukiwaniu i odkrywaniu własnych rozwiązań. Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy (podejście narracyjne).

 
Koszt udziału w studium 440 zł. 

Zgłoszenia:

Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: info@wip.wroclaw.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna poniżej.
Terminy zajęć zostaną ustalone w momencie kiedy zbierze się wystarczająca grupa szkoleniowa.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz