WARSZTAT

"Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia"

13-14.09.2019 rok

 

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, zaburzeniami charakterystycznymi dla różnych grup wiekowych i sposobami pracy terapeutycznej. Oprócz wiedzy przekazanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność poćwiczyć prowadzenie rozmów na tematy związane z seksualnością z rodzicami, dziećmi i nastolatkami. Będzie też możliwość superwizowania prowadzonych przez siebie konsultacji czy terapii. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla psychologów, lekarzy i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

Program:

  • specyfika seksualności dzieci i młodzieży w porównaniu z seksualnością osób dorosłych;
  • kształtowanie się identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej;
  • prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży;
  • czynniki ryzyka rozwoju seksualnego;
  • problematyka normy seksuologicznej u dzieci i młodzieży;
  • diagnoza nieprawidłowości rozwojowych z perspektywy klasyfikacji psychiatrycznych;
  • praca edukacyjna z rodzicami i nauczycielami;
  • praca terapeutyczna z rodziną;
  • terapia indywidualna;
  • omówienie kazuistyki.

 

Autor warsztatu:

dr hab. Grzegorz Iniewicz - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: "Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej", "Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia" i "Wprowadzenie do Psychologii LGB", a także autor monografii "Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących".

 

Koszt udziału 440 zł

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz

Kadra dydaktyczna

Grzegorz Iniewicz

Dr hab., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych".