Kursy są autorskim programem szkoleniowym kadry dydaktycznej Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. W ramach studium prezentowane są podstawowe zasady terapii Miltona Ericksona, amerykańskiego psychiatry, jednego z najbardziej wpływowych psychoterapeutów współczesnych czasów. 

Oferta szkoleniowa

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Studium jest autorskim szkoleniem opracowanym i zweryfikowanym w praktyce przez kadrę nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej

Warsztat "Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia"

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, zaburzeniami charakterystycznymi dla różnych grup wiekowych i sposobami pracy terapeutycznej. Oprócz wiedzy przekazanej w formie wykładu i konwersatorium uczestnicy będą mieli sposobność superwizowania prowadzonych przez siebie konsultacji czy terapii.

Więcej