OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na kurs szkoleniowy „Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy z wybranych zagadnień psychiatrii dzieci i młodzieży” w ramach projektu:  „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR. 05.04.00-00-0177/19-00.

 1. Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski „Wrocławski Instytut Psychoterapii” ul. Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław ogłasza nabór na szkolenie „Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy z wybranych zagadnień psychiatrii dzieci i młodzieży” w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
 2. Termin realizacji szkolenia: od 09.2022 do 24.06.2023
 3. Nabór odbędzie się w okresie 04.2022 do 20.09.2022. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej do uruchomienia kursu liczby kandydatów rekrutacja może zostać przedłużona.
 4. Szkolenie skierowane jest do lekarzy innych specjalności niż psychiatria.
 5. Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w publicznym systemie opieki zdrowotnej.
 6. Kryterium obowiązkowym przy naborze kandydatów jest zatrudnienie Kandydata w jednostkach współpracujących z systemem opieki zdrowotnej (realizacja świadczeń w ramach kontraktów NFZ).
 7. Szkolenie jest bezpłatne, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów udziału w projekcie oraz ukończenia szkolenia zgodnie z zawartą umową.
 8. Rekrutacja na szkolenie odbywać się będzie na podstawie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie opracowanego przez Zespół Rekrutacyjny.
 9. Kwalifikacja obejmować będzie rozpatrzenie Formularza Zgłoszeniowego Wraz z Kwestionariuszem Osobowym Uczestnika Projektu.
 10. O wyborze Kandydata decyduje spełnianie kryteriów i warunków rekrutacji, prawidłowo złożony Formularz Zgłoszeniowy. Formularz Zgłoszeniowy należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com
 11. Do uczestnictwa w kursie zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryterium grupy docelowej oraz kryterium zatrudnienia.
 12. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 13. Szczegółowy opis procedury rekrutacji oraz warunków udziału w szkoleniu znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie.
 14. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w piątki oraz soboty. Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.
 15. Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładowo- warsztatowych.
 16. Kontakt: Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski, Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław. Numer telefonu : 534 006 296

 

Charakterystyka szkolenia:

 Szkolenie obejmuje podstawy zaburzeń rozwoju, psychopatologii, diagnozy, etiologii i postępowania leczniczego w wybranych zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży.

Dodatkowo poza seminariami wykładowo-warszatatowymi odbywać się będą spotkania tzw. grup Balinta. Ich celem będzie wymiana doświadczeń i refleksji w grupie szkoleniowej w odniesieniu do szczególnie trudnych sytuacji w relacjach z pacjentami w okresie rozwojowym i ich rodzinami. 

 

Harmonogram kursu:

Moduł I Fazy rozwojowe w życiu człowieka Psychopatologia, diagnoza nozologiczna i leczenie zaburzeń psychicznych:

1. 16-17.09.22 Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny

2. 21-22.10.22 Rozwój seksualny dzieci i młodzieży

3. 4-5.11.22 Psychologia i diagnoza nozologiczna, zaburzeń emocji, zachowania i chorób psychicznych okresu rozwojowego oraz zasady ich leczenia
 
Moduł II Leczenie i postępowanie terapeutyczne w wybranych zagadnieniach klinicznych okresu rozwojowego:
 
4. 9-10.12.22 Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży
 
5. 13-14.01.23 Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach odżywiania u dzieci i młodzieży
 
6. 03-04.02.23 Leczenie  i postępowanie terapeutyczne w uzależnieniach okresu adolescencji
 
Moduł III Doświadczenie własne; Grupy Balinta:
 
7. gr. 1. 17-18.03.23 
gr. 2. 24-25.03.23
 
8. gr. 1. 31.03-01.04.23
gr. 2. 28-29.04.23
 
9. gr. 1. 12-13.5.23
gr. 2. 26-27.5.23
 
10. gr 1. 9-10.6.23
gr 2. 23-24.6.23
 

 

Poniżej znajduje się link w którym zawarte jest ogłoszenie, regulamin oraz wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne