"Przy mnie bądź" 

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY


 

Nowość!!!

W ramach autorskiego projekty kadry dydaktycznej Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii Studium Diagnozy i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży zostało rozszerzone o dodatkowe seminaria z tematyki rozwojowej, psychopatologii, diagnozy klinicznej i zintegrowanego modelu leczenia w okresie rozwojowym.

Ponadto do grona wykładowców dołączyły nowe osoby: prof. B. Izydorczyk, Prof. A. Słopień, prof. G. Iniewicz.

W nowej formule Studium obejmuje 320 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych i spełnia jeden z podstawowych wymogów w ubieganiu się o uznanie dorobku zawodowego i naukowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (szczegółowo opisanych na stronie https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/kryteria-oceny-psychoterapia.pdf).


Charakterystyka studium:

Tak, jak w poprzednich edycjach Studium jest autorskim projektem weryfikowanym w praktyce przez kadrę nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii oraz zaproszonych wykładowców.

Warsztaty tematyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych klinicystów i terapeutów z zakresu problemów rozwojowych.

Studium stanowi wprowadzenie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi.

Kurs obejmuje najczęściej występujące zaburzenia psychiczne w okresie dzieciństwa i adolescencji oraz metody pracy terapeutycznej indywidualnej i rodzinnej.

Studium jest realizowane w podejściu integracyjnym i asymiluje na poziomie teorii i praktyki systemową terapię rodzin, terapię ericksonowską oraz terapię poznawczo-behawioralną.

Adresaci studium:

Do udziału w studium zapraszamy wszystkie osoby udzielające zawodowo wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, które jednocześnie pragną rozwijać swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne w tym obszarze. W szczególności jest ono adresowane do:

  • lekarzy,
  • psychologów,
  • pedagogów,
  • psychoterapeutów,
  • socjoterapeutów,
  • pielęgniarek,
  • socjologów.

 

Więcej informacji