GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA DOROSŁYCH


Grupowe zajęcia terapeutyczne odbywają się w życzliwej i bezpiecznej atmosferze i są ukierunkowane na indywidualne potrzeby każdego z uczestników.

 

     Udział w psychoterapii grupowej umożliwia:

 • poprawę relacji interpersonalnych,
 • pełniejsze poznanie własnego funkcjonowania w określonych rolach społecznych,
 • odkrycie i kształtowanie ukrytych aspektów swojej osoby,
 • konstruktywne rozwiązywanie problemów,
 • poprawę zdolności adaptacyjnych,
 • rozwój nowych strategii radzenia sobie ze stresem

  Psychoterapia grupowa dla dorosłych adresowana jest dla osób z:
 • lękami, fobiami i depresją,
 • objawami psychosomatycznymi,
 • problemami w odżywianiu się,
 • uzależnieniami,
 • zaburzonym obrazem siebie,
 • mających niepowodzenia w związkach,
 • „wypalonych zawodowo",
 • doświadczających nadmiernego stresu.

Psychoterapia grupowa dla dorosłych prowadzona jest raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Czas jednej sesji grupowej wynosi 90 minut.
Zapisy prosimy kierować pod nr tel. 71 372 72 15 lub e-mail: info@wip.wroclaw.pl