GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA MŁODZIEŻY (6-8 klasa szkoły podstawowej)

Dla kogo przeznaczona jest grupa?

Grupa terapeutyczna jest przeznaczona dla młodzieży, która chce rozwinąć takie zdolności jak:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji rówieśniczych,
 • komunikacja i umiejętności interpersonalne,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • kształtowanie pozytywnej samooceny i akceptacji siebie.

Kogo zapraszamy?

Do udziału w grupie zapraszamy młodzież:

 • wycofaną i nieśmiałą,
 • dominującą,
 • nadpobudliwą i impulsywną,
 • z nieadekwatną samooceną,
 • z poczuciem krzywdy i żalu.

Jakie są cele psychoterapii grupowej?

Zajęcia grupowe obejmują:

 • nawiązywanie i rozwijanie udanych relacji społecznych,
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, smutek, niepokój itp.),
 • zwiększenie odporności na stres,
 • budowanie pozytywnej samooceny oraz poczucia wpływu na własne życie,
 • zwiększanie umiejętności z zakresu współpracy i zdrowej rywalizacji.

Zajęcia prowadzą rekomendowani przez WIP psychoterapeuci  z doświadczeniem w pracy z młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi.