Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne prowadzone w WIP odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Relacje konsultant – pacjent charakteryzuje empatia, zaufanie, szacunek i akceptacja.

Celem konsultacji jest:

  • omówienie potrzeb i oczekiwań pacjenta oraz bliskich mu osób,
  • ustalenie diagnozy,
  • określenie wskazań do leczenia,
  • zdefiniowanie najkorzystniejszych form i sposobów leczenia.

W zależności od potrzeb zalecany plan terapeutyczny może być realizowany w formie kompleksowej opieki, przez specjalistów pracujących we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Opieka taka obejmuje udział: lekarzy, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, logopedów i terapeutów naturalnych.