OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nasza oferta obejmuje kompleksową diagnostykę dziecka w zakresie prawidłowości jego rozwoju psychofizycznego (rozwój intelektualny, emocjonalny, poznawczy i społeczny) oraz ocenę wskazań  do stymulacji rozwoju dziecka oraz dostosowanego do potrzeb leczenia specjalistycznego.

Diagnostyka obejmuje:

 • wywiad i obserwację kliniczną,
 • stosowanie ankiet i kwestionariuszy,
 • testy psychologiczne.

oraz w zależności od potrzeby badanie:

 • psychiatryczne,
 • psychologiczne,
 • pediatryczne,
 • neurologiczne,
 • logopedyczne.

Po dokonaniu oceny stanu zdrowia dziecka i otrzymaniu stosownej opinii możecie Państwo podjąć decyzję odnośnie propozycji terapeutycznych, które obejmują:

 • psychoterapię indywidualną dziecka,
 • psychoterapię grupową dla dzieci i młodzieży,
 • psychoterapię dla rodziców lub rodziny,
 • farmakoterapię,
 • inne wskazania.

W ramach oferowanej w Ośrodku psychoterapii dostępne są:

 • psychoterapia poznawczo-behawioralna,
 • psychoterapia ericksonowska,
 • systemowa terapia rodzin.

W skład zespołu Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego wchodzą uznani specjaliści, z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, w pełni rozumiejący potrzeby rozwojowe dzieci oraz jego rodziny.