OŚRODEK TERAPII RODZIN

Terapeuci rodzinni w naszym Ośrodku odwołują się do założeń konstruktywizmu. Zakłada  on,  że nie istnieją prawdy absolutne, a każdy człowiek postrzega świat w subiektywny dla siebie sposób, nadając swoim spostrzeżeniom i przeżyciom osobiste znaczenie. W myśl tej zasady powodem konfliktów dysfunkcji relacyjnych i cierpienia psychicznego są nadmierne różnice poglądów w systemie rodzinnym.

Celem terapii staje się zatem wspólne tworzenie przestrzeni, w której dialog o różnicach  staje się możliwy, a nawet inspirujący. Spotkania takie służą uzgadnianiu nowych użytecznych znaczeń nadawanych sytuacjom problemowym. Dzięki temu rodzina odzyskuje swoją siłę sprawczą i rozwija niezbędne zasoby, aby stopniowo radzić sobie samodzielnie.

W naszym sposobie pracy  inspirujemy się doświadczeniami norweskiego terapeuty Toma Andersena i kładziemy szczególny nacisk na wielość perspektyw. Dlatego oprócz terapeutów prowadzących bezpośrednią rozmowę z rodziną, w spotkaniu uczestniczą również obserwatorzy, stanowiący zespół reflektujący. Ich zadanie polega na wprowadzaniu opisów, które wzbogacają dialog terapeutyczny, a rodzina dzieli się swoimi komentarzami po wysłuchaniu tych opisów.

Wskazaniami do terapii rodzinnej są:

  • konflikty w relacjach,
  • ostre i przewlekłe kryzysy,
  • zaburzenia emocjonalne i psychiczne u dzieci i młodzieży,
  • przemoc, uzależnienia i inne.

W naszym zespole pracują terapeuci wykształceniu w takich podejściach jak:

  • Terapia narracyjna.
  • Terapia z udziałem zespołów reflektujących.
  • Otwarty Dialog.