CZYM JEST OTWARTY DIALOG?

 

Otwarty Dialog to rodzaj terapii, w której uczestniczy rodzina i/lub sieć społeczna pacjenta. Podejście to ma zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju kryzysów psychicznych, w tym epizodu psychotycznego. Spotkania odbywają się z częstotliwością dostosowaną do potrzeb pacjenta i jego rodziny. Uczestniczy w nich zespół terapeutyczny (najczęściej ok. 2 terapeutów), w tym osoba moderująca spotkanie oraz często tzw. zespół odzwierciedlający, stanowiący pomoc dla rodziny i moderatorów spotkania.
Otwarty dialog zakłada, że objawy kryzysu psychicznego można rozumieć między innymi jako sposób komunikowania się z otoczeniem. Celem spotkań jest znalezienie słów dla historii, emocji czy problemów, które z różnych powodów nie mogły zostać dotąd nazwane i wypowiedziane. Spotkania mają tworzyć bezpieczną przestrzeń dla szukania wzajemnego porozumienia i tworzenia nowych rozwiązań. Ważnym elementem tego podejścia jest wydobywanie i wykorzystanie zasobów rodziny oraz sieci społecznej w radzeniu sobie z kryzysem oraz w poszukiwaniu dróg wychodzenia z niego.
System leczenia w Otwartym Dialogu został Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez prof. Jaakko Seikkulę (psychoterapeutę) i Brigittę Alakare (psychiatrę) oraz ich zespół w szpitalu Keropudas w Zachodniej Laponii (Finlandia) i jest z powodzeniem stosowany w wielu krajach Europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Wywodzi się z Podejścia dostosowanego do potrzeb, opracowanego w latach sześćdziesiątych przez prof. Yjrö Alanena i jego zespół.