Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez kilkanaście lat w Klinice Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz w Ośrodku Dziennym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist, Niemcy), terapeuta Otwartego Dialogu (Berlin, Niemcy), certyfikowany psychoterapeuta oraz trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, wynikających z ostrego i przewlekłego stresu oraz kryzysów relacyjnych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

Żanna Ciesielska

Założycielka i Dyrektor Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej. Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej (WAPP - Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowana Mistrzyni Rejki. Specjalizuje się w kryzysach relacyjnych, rodzinnych, zaburzeniach związanych ze stresem i psychosomatycznych. 

Prowadzi konsultacje również w języku rosyjskim (психотерапия на русском языке).

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób dorosłych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim i hiszpańskim (therapy in English); (Terapia en español)

Anna Kubacka

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie procesu certyfikacji, ukończyła atestowany kurs psychoterapii SNP PTP, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych, pracuje w modelu integratywnym, łącząc terapię ericksonowską i systemową.

Małgorzata Rychlik-Kowalska

Dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, fizjoterapeuta, uczestniczy w atestowanym kursie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i par w podejściu systemowo -ericksonowskim. 

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

 

Zdzisław Turek

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor-aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwent czteroletniego szkolenia Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio et Somato-Analytique  (Strasbourg i Kraków). Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez SNP PTP. Prowadzi terapię indywidualną i par. W swojej pracy odwołuje się do modalności poznawczej, psychosomatoanalitycznej  i  ericksonowskiej.

Aleksandra Zarek

Dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi terapię dla osób dorosłych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).