Zasady udziału w konsultacjach i psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii

ZASADY ZGŁOSZENIA NA KONSULTACJE I PSYCHOTERAPIĘ

Szanowni Państwo

Konsultacje i usługi leczniczo - terapeutyczne we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii prowadzone są przez doświadczonych specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniu klinicznym. Terapeuci WIP respektują standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

  1. Usługi są odpłatne, a cennik jest zróżnicowany w zależności od rodzaju leczenia oraz specjalisty prowadzącego konsultacje i/lub terapię.
  2. Zapisy na pierwszą konsultację prowadzone są telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu. Godziny pracy sekretariatu są zamieszczone na  wip.wroclaw.pl
  3. W trakcie pierwszych konsultacji formułowana jest diagnoza oraz określane są podstawowe zasady oraz zakres wymaganej pomocy specjalistycznej.
  4. Każdy z Państwa ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące diagnozy, prognozy stosowanych metod leczniczych oraz związanych z osobą konsultanta lub terapeuty.
  5. Konsultant czy terapeuta zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji osobistych ujawnianych w ramach konsultacji i sesji terapeutycznych, z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenia życia lub zdrowia lub ujętych w odrębnych regulacjach prawnych.
  6. Czas trwania konsultacji i sesji indywidualnej wynosi 50 minut, a małżeńskiej i rodzinnej zazwyczaj 60 minut.
  7. Częstość spotkań terapeutycznych, ich forma i cele są określane w ramach indywidualnego kontraktu z terapeutą.
  8. W sytuacji nie stawienia się pacjenta na wizytę w zaplanowanym wcześniej terminie lub odwołania przez niego wizyty w ciągu 24 godzin od zaplanowanego terminu spotkania, ponosi on całkowity koszt sesji terapeutycznej.
  9. W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję czas spotkania nie ulega wydłużeniu.