Wrocławski Instytut Psychoterapii oferuje Państwu konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychoterapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię naturalną.

W naszej placówce dostępne są różnorodne nowoczesne metody diagnozowania i leczenia.

Poza usługami specjalistycznymi możecie Państwo skorzystać z psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej oraz grupowej.

Nasz zespół konsultantów i terapeutów stanowi grono specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniem klinicznym.

Oferta szkoleniowa

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo behawioralna (CBT, cognitive – behavior therapy) jest to forma terapii, nastawiona na zmianę myślenia oraz zachowania. Celem terapii poznawczo behawioralnej jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia. Ważną cechą terapii poznawczo behawioralnej jest klarowność i uporządkowana struktura. Zarówno cała terapia, jak i pojedyncze sesje terapeutyczne mają swój jasno określony plan.

Więcej

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna (TPP) ukierunkowana jest na pomoc w rozwijaniu wewnętrznego potencjału Klienta. W myśl założeń twórcy tej metody prof. Nossrata Peseschkiana wszelkie problemy i trudności, z jakim zgłaszają się Klienci, należy traktować jako nieświadome dążenie do ich osobistego rozwoju i równowagi psychicznej.

Więcej

Otwarty Dialog

Otwarty Dialog to rodzaj terapii, w której uczestniczy rodzina i/lub sieć społeczna pacjenta. Podejście to ma zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju kryzysów psychicznych, w tym epizodu psychotycznego. Spotkania odbywają się z częstotliwością dostosowaną do potrzeb pacjenta i jego rodziny. Uczestniczy w nich zespół terapeutyczny (najczęściej ok. 2 terapeutów), w tym osoba moderująca spotkanie oraz często tzw zespół odzwierciedlający, stanowiący pomoc dla rodziny i moderatorów spotkania.

Więcej