Kadrę dydaktyczną Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii stanowią nauczyciele z Polski i z zagranicy. Dzięki bogatemu doświadczeniu klinicznemu zespół WIP zapewnia wysokie standardy merytoryczne oraz praktyczny charakter prowadzonych szkoleń z zakresu  psychoterapii. Swój dorobek zawodowy prezentujemy na konferencjach naukowych i szkoleniowych w  kraju i za granicą oraz w formie programów autorskich i publikacji. W naszej pracy respektujemy standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Zespół Dydaktyczny

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

.

.

Maja de Abgaro Zachariasiewicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez SNP PTP z zakresu psychoterapii ericksonowskiej, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Od 2005 do 2018 roku pracowała w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, gdzie prowadziła psychoterapię grupową dla osób, u których rozpoznano zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe lub zaburzenia osobowości.

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Zdzisław Turek

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor-aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest absolwentem czteroletniego szkolenia Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio et Somato-Analytique w Strasbourgu i Krakowie. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.