Kadrę dydaktyczną Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii stanowią nauczyciele z Polski i z zagranicy. Dzięki bogatemu doświadczeniu klinicznemu zespół WIP zapewnia wysokie standardy merytoryczne oraz praktyczny charakter prowadzonych szkoleń z zakresu  psychoterapii. Swój dorobek zawodowy prezentujemy na konferencjach naukowych i szkoleniowych w  kraju i za granicą oraz w formie programów autorskich i publikacji. W naszej pracy respektujemy standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Rafał Antkowiak

Dr n. med. lekarz psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany terapeuta systemowy (Heidelberg, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski (Zist,Penzberg, Niemcy), certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. W swojej pracy integruje hipnoterapię ericksonowską i podejście systemowe.

Elżbieta Czapiewska-Zejden

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany terapeuta systemowy (Heidelberg, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski (Zist, Penzberg, Niemcy). Dyrektor Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii. W swojej pracy integruje podejście systemowe z pragmatyką ericksonowską.

Grzegorz Iniewicz

Dr hab., prof. UJ, specjalista psychologii klinicznej, seksuolog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”,  "Orientacja seksualna. Żródła i konteksty", "Dysforia i niezgodność płciowa", autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych".

Małgorzata Janas – Kozik

Prof. dr. hab. n. med., specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Krzysztof Kotrys

Lek.med. specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były ordynator Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach.

Maria Marquardt

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, hipnoterapeuta ericksonowski, dyrektor Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

Krzysztof Małyszczak

Dr hab. n. med., specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, kierownik Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Christian Henrichs

Psycholog kliniczny i coach, przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor oraz międzynarodowy trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), wykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden, prowadzi prywatną praktykę w Kolonii (Niemcy).

Gabriela Hum

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor i trener NC APT, przewodnicząca Rumuńskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor oraz międzynarodowy trener transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), prowadzi prywatną praktykę w Cluje-Napoca (Rumunia).

Maksim Goncharov

Dr n. med., specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor oraz międzynarodowy trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), członek Zarządu Głównego Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Prowadzi prywatną praktykę w Moskwie (Rosja).

Arno Remmers

Lekarz med., certyfikowany psychoterapeuta i superwizor oraz międzynarodowy trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), członek Zarządu Głównego oraz członek założyciel Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP). Prowadzi prywatną praktykę we Frankfurcie (Niemcy).

Birgit Werner

Psycholog kliniczny, konsultant do spraw interwencji kryzysowych w Porcie Lotniczym we Frankfurcie, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor oraz międzynarodowy trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), wykładowca Akademii Psychoterapii w Wiesbaden, prowadzi prywatną praktykę we Frankfurcie (Niemcy).