Kadrę superwizorów Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii stanowią certyfikowani superwizorzy Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nasze zespół prezentuje różnorodne podejścia teoretyczne jednak w swojej pracy odwołuje się do metajęzyka i metateorii w myśl zasady, że nasze koncepcje nie powinny przysłaniać nam obrazu pacjenta  i jego rodziny.

Rafał Antkowiak

Dr n. med. lekarz psychiatra, specjalistą psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizje prowadzi w podejściu systemowym i ericksonowskim.

Elżbieta Czapiewska-Zejden

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi superwizje w podejściu sytemowym i ericksonowskim.

Grzegorz Iniewicz

Dr hab., prof. UJ, specjalista psychologii klinicznej, seksuolog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”,  "Orientacja seksualna. Żródła i konteksty", "Dysforia i niezgodność płciowa", autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych".

Maria Marquardt

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi superwizję w podejściu ericksonowsko-systemowym