Kadrę superwizorów Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii stanowią certyfikowani superwizorzy Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nasze zespół prezentuje różnorodne podejścia teoretyczne jednak w swojej pracy odwołuje się do metajęzyka i metateorii w myśl zasady, że nasze koncepcje nie powinny przysłaniać nam obrazu pacjenta  i jego rodziny.

Rafał Antkowiak

Dr n. med. lekarz psychiatra, specjalistą psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizje prowadzi w podejściu systemowym i ericksonowskim.

Elżbieta Czapiewska-Zejden

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi superwizje w podejściu sytemowym i ericksonowskim.

Grzegorz Iniewicz

Dr hab., prof. UJ, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi superwizje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Krzysztof Małyszczak

Dr hab. n. med., certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizje w podejściu psychodynamicznym.

Maria Marquardt

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi superwizję w podejściu ericksonowsko-systemowym