Zespół terapeutyczny Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii stanowi grono specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniem klinicznym. Mimo że prezentujemy różnorodne podejścia terapeutyczne, to łączą nas wspólna założenia odnośnie sposobu pracy z pacjentem. Uważamy, że każdy człowiek posiada w sobie ukryte zasoby oraz uzdolnienia, jednak w sytuacji kryzysu psychicznego stają się one trudno dostępne. Ich rozpoznanie i uaktywnienie jest naszym zdaniem kluczowym czynnikiem w procesie zdrowienia. Dążymy do tego, aby stworzyć ku temu optymalne warunki, gwarantując atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji. Jesteśmy zdania, że orientacja na indywidualne potrzeby pacjenta i szukanie rozwiązań dla sytuacji problemowych skracają czas trwania terapii i wzmacniają jego samodzielność.

O nasze kwalifikacje zawodowe dbamy regularnie, dokształcając się i uczestnicząc w superwizjach. Respektujemy standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez kilkanaście lat w Klinice Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży w Poznaniu oraz w Ośrodku Dziennym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist, Niemcy), terapeuta Otwartego Dialogu (Berlin, Niemcy), certyfikowany psychoterapeuta oraz trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, wynikających z ostrego i przewlekłego stresu oraz kryzysów relacyjnych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

Żanna Ciesielska

Założycielka i Dyrektor Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej. Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej Transkulturowej (WAPP - Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowana Mistrzyni Rejki. Specjalizuje się w kryzysach relacyjnych, rodzinnych, zaburzeniach związanych ze stresem i psychosomatycznych. 

Prowadzi konsultacje również w języku rosyjskim (психотерапия на русском языке).

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dla osób dorosłych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim i hiszpańskim (therapy in English); (Terapia en español)

Anna Kubacka

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie procesu certyfikacji, ukończyła atestowany kurs psychoterapii SNP PTP, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych, pracuje w modelu integratywnym, łącząc terapię ericksonowską i systemową.

Małgorzata Rychlik-Kowalska

Dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, fizjoterapeuta, uczestniczy w atestowanym kursie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i par w podejściu systemowo -ericksonowskim. 

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

 

Zdzisław Turek

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor-aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwent czteroletniego szkolenia Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio et Somato-Analytique  (Strasbourg i Kraków). Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez SNP PTP. Prowadzi terapię indywidualną i par. W swojej pracy odwołuje się do modalności poznawczej, psychosomatoanalitycznej  i  ericksonowskiej.

Aleksandra Zarek

Dr n. hum. w zakresie psychologii, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), pracownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi terapię dla osób dorosłych.

Prowadzi konsultacje i terapie również w języku angielskim (therapy in English).

Joanna Kmiecik-Falewicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego(nr. 685), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także dotyczące prowadzenia terapii rodzin. Pracuje w nurcie integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem systemowego rozumienia specyfiki pojawiających się trudności.
 

Benita Dobrzańska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP Wiesbaden). Ukończyła m.in. roczne studium terapii rodzin, roczne studium terapii dzieci i młodzieży, studium psychologii sądowej. Specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie psychicznym, z osobami po stracie i z osobami doświadczającymi przemocy oraz sprawcami przemocy. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i małżeńską oraz grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze według autorskiego programu szkoleniowego, zatwierdzonego przez Ministerstwo. W swojej pracy łączy nurt poznawczo-behawioralny, systemowy i psychoterapii pozytywnej.

 

 

Agnieszka Szczepanik

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka pięcioletniego kursu psychoterapii w podejściu systemowo - ericksonowskim atestowanym przez SNP PTP. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych doświadczających trudności emocjonalnych, egzystencjalnych, zaburzeń lękowych, depresji oraz zaburzeń odżywiania. Prowadzi również terapię par oraz szeroko pojętą pomoc psychologiczną dla kobiet w okresie okołoporodowym. W swojej pracy integruje różne podejścia terapeutyczne. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Ewa Piekara

Psychoterapeutka, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka 5 – letniego kursu psychoterapii systemowej. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży przeżywających kryzys, trudności w związku, borykającymi się z trudnymi doświadczeniami i emocjami. Zajmuje się psychoterapią rodzin i par. Wspiera rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Prowadzi terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie (od hazardu; komputera; zakupów, inne) oraz osób z syndromem DDA. W swojej pracy integruje terapię systemową, poznawczo – behawioralną skoncentrowaną na rozwiązaniach.

 

Agnieszka Ozimek-Wojciechowska

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka pięcioletniego kursu psychoterapii atestowanego przez SNP PTP w modalności systemowo-ericksonowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysach psychologicznych, osobami po zdarzeniach traumatycznych, przeżywającymi utraty, trudności w związkach, z ofiarami przemocy, chorującymi na depresję. Prowadzi terapię osób dorosłych i par. W swojej pracy odwołuje się do różnych modalności terapeutycznych.

 

Marta Lasocka

Psycholog, psychoterapeuta; ukończyła studia podyplomowe z dziedziny seksuologii oraz kwalifikacji pedagogicznych; w trakcie całościowego kursu psychoterapii w podejściu systemowo-ericksonowskim. Obok pracy terapeutycznej (indywidualnej i rodzinnej) od wielu lat współpracuje ze szkołami, doskonaląc swoje umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą z różnych grup wiekowych. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o podejście integracyjne.

Jolanta Piasecka

psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta. Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna, studia podyplomowe z psychodietetyki oraz 4 letni kurs psychoterapii psychodynamicznej z psychodramą, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach. Kurs psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz terapię par i rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Uczestniczy w regularnych superwizjach. Swoje doświadczenie zdobyła pracując jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, w placówkach szkolnych oraz prywatnym gabinecie. Udziela konsultacji psychologicznych i psychodietetycznych. Wspiera osoby borykające się z nadwagą i otyłością. Motywuje do zmiany nawyków żywieniowych. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży.

 

 

 

Maksym Adamczak

Pedagog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, absolwent filozofii; ukończył warsztat z hipnozy „W rytmie
transu i czuwania” – praca z procesem wg Ernesta Rossiego; w trakcie całościowego kursu psychoterapii
w podejściu systemowo-ericksonowskim. Doświadczenie w pracy zdobywał w Specjalistycznej Poradni
Terapeutycznej we Wrocławiu, pracując z młodzieżą indywidualnie, w grupach socjoterapeutycznych
oraz prowadząc terapię rodzinną. Pracował również z rodzinami w kryzysie we Wrocławskim Centrum
Opieki i Wychowania. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży w oparciu o podejście
integracyjne.

Anna Izabela Mucha

Certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden) pedagog, trener. Ukończyła  m.in. studia podyplomowe z  diagnozy klinicznej i  psychoterapii,  Studium Terapii ze wsparcia grupowego,  dwuletni kurs  dot. terapii dziecka po doświadczonej traumie.  Zajmuje  się  problemami związanymi z niepłodnością, stratą, zaniedbaniem, przemocą, traumą,  lękiem  i stanami  depresyjnymi. Doświadczenie zdobywała  pracując w Poradniach  Zdrowia Psychicznego,  Ośrodku Adopcyjnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzi  terapię osób dorosłych, dzieci
i młodzieży w modelu integratywnym  łącząc nurt poznawczy, systemowy i psychoterapii pozytywnej. 

dr n. med. Anna Królicka-Deręgowska

 

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2018r. obroniła pracę doktorską w dziedzinie psychiatrii. Ukończyła kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integratywnym.
Pracowała w Oddziale Stacjonarnym i Dziennym Psychiatrii dla dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Practimed. Uczestniczyła w programie wsparcia osób w kryzysie społecznym w środowisku pacjentów. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

W pracy łączy wiedzę medyczną i terapeutyczną.

 

Konsultacje możliwe również w języku angielskim

 

Anna Kuźma

Mgr Anna Kuźma psychoterapeutka z wieloletnim stażem.

Absolwentka 5-letnich studiów o kierunku Pedagogika Opiekuńczo- Terapeutyczna na Zielonogórskim   Uniwersytecie. Podyplomowo, 2,5 letnią specjalizację z zakresu Pomocy Psychologicznej zdobyła w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Zawodowo szkoliła się w 4,5 letnim podejściu systemowym w Zakładzie Terapii Rodzin przy Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie.

Ukończyła całościowe szkolenie  z podejścia  Eriksonowskiego w tym z trzystopniową hipnozą w Łódzkim Instytucie Eriksonowskim, oraz całościowe 4,5 letnie szkolenie we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii w podejściu Psychoterapii Pozytywnej Nossrata Peseschkiana.

Posiada: • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

             • Europejski Certyfikat psychoterapii

             • Certyfikat Mistrza Psychoterapii Pozytywnej.