Wrocławski Instytut Psychoterapii powstał z przekształcenia Wrocławskiej Filii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, która została założona w 2006 r przez Żannę i Romana Ciesielskich. Dzięki współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi Instytut rozszerzył ofertę szkoleniową i usługową o nowe podejścia terapeutyczne.

Działalność szkoleniowo-naukowa WIP obejmuje przygotowanie, realizowanie i ewaluowanie:

 • podyplomowych kursów atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które przygotowują do samodzielnego prowadzenia psychoterapii,
 • podyplomowych kursów akredytowanych przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden) z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej,
 • podyplomowych kursów specjalistycznych doskonalących umiejętności psychoterapeutyczne,

oraz

 • organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych, seminariów krajowych i międzynarodowych oraz
 • recenzowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji i monografii z zakresu psychoterapii.

W ramach działalności szkoleniowej WIP współpracuje z:

 1. Katowickim Instytutem Psychoterapii oraz Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii organizując i realizując kursy psychoterapii:
  • atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • akredytowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 2. Akademią Psychoterapii w Wiesbaden oraz Polskim Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, prowadząc podyplomowe kursy psychoterapii akredytowane przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej.

Wrocławski Instytut Psychoterapii został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00143/2014

W ramach działalności usługowej w WIP prowadzona jest psychoterapia:

 • indywidualna,
 • małżeńska,
 • rodzinna,
 • grupowa.

W Instytucie jest dostępna psychoterapia w różnych formach i podejściach, jednak preferowane są terapie krótkoterminowe skoncentrowane na zasobach indywidualnych pacjenta i zasobach systemowo-rodzinnych.

Zespół terapeutyczny WIP stanowią specjaliści o wysokich kompetencjach zawodowych, poddający swoją pracę stałej superwizji. W naszej pracy respektujemy standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.