Wrocławski Instytut Psychoterapii jest placówką Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii

2020-12-18

Nowa oferta szkoleniowa.

Oferta szkoleniowa Wrocławskiego Instytut Psychoterapii na rok 2021

Nasza oferta

WIP oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną oraz podyplomowe szkolenia z psychoterapii.
Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia z psychoterapii

Działalność szkoleniowa WIP obejmuje przygotowanie, realizowanie i ewaluację podyplomowych kursów specjalistycznych.

Diagnoza i terapia

Wrocławski Instytut Psychoterapii oferuje Państwu konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychoterapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię naturalną.