Działalność szkoleniowa WIP obejmuje przygotowanie, realizowanie i ewaluację:

  • podyplomowych kursów atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
  • podyplomowych kursów akredytowanych przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • podyplomowych kursów akredytowanych przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy),
  • podyplomowych kursów specjalistycznych doskonalących umiejętności psychoterapeutyczne.

Zakres usług

Kurs akredytowany PTP

Całościowy kurs psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Więcej

Psychoterapia Pozytywna

Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i humanistyczną, a jednocześnie odwołuje się do transkulturowej koncepcji człowieka.

Więcej

Podyplomowe Kursy Specjalistyczne

Studium jest autorskim szkoleniem opracowanym i zweryfikowanym w praktyce przez kadrę nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej

Superwizje

Superwizja jest niezbędnym i stałym aspektem rozwoju psychoterapeuty na jego drodze zawodowej, niezależnie od jego doświadczenia i przygotowania teoretycznego.

Więcej

Ankiety zgłoszeniowe

Przydatne pliki do pobrania.

Więcej

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń, kursów oraz warsztatów organizowanych przez Wrocławski Instytut Psychoterapii.

Więcej

Szkolenie specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu integracyjnym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

Więcej

Konferencje

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA Z PSYCHE VIII EDYCJA Psychoterapia zaburzeń osobowości w ujęciu transkulturowej psychoterapii pozytywnej" 26-27.09.2020 r.

Więcej

Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży XIII

Studium jest autorskim szkoleniem opracowanym i zweryfikowanym w praktyce przez kadrę nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Więcej

Kurs Szkoleniowy ,,Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży"

„Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR. 05.04.00-00-0177/19-00.

Więcej