VII Semestr:

Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej

                  Data: 24 - 25.05.2019

Psychoterapia pozytywna

                  Data: 28 - 29.06.2019  

Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych

                  Data: 20 - 21.09.2019

Terapia nawyków behawioralnych
                  Data: 11 - 12.10.2019 

Problemy seksualne w procesie psychoterapii - rozpoznanie i leczenie

                  Data: 22 - 23.11.2019 

VIII Semestr:

Praca z traumą

                  Data: 06 - 07.12.2019

Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci

                  Data: 24 -25.01.2020  

Psychoterapia zaburzeń osobowości

                  Data: 21 -22.02.2020

Psychoterapia zaburzeń depresyjnych (online)

                  Data: 22-23.05.2020  

Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami

                  Data: 20-21.03.2021

IX Semestr:

 

Oblicza kryzysu psychologicznego i praca interwencyjna (online)

                  Data: 26 - 27.06.2020  

Etyka a psychoterapia (online)

                  Data: 25 - 26.09.2020

Psychoterapia zaburzeń lękowych (online)

                  Data: 23 - 24.10.2020 

Superwizja grupowa część 1 (zajęcia z podziełem na grupy) (online)

                  Data: 13 - 14.11.2020

X Semestr:

 

Superwizja grupowa część 2  (zajęcia z podziełem na grupy) (online)

                  Data: 18-19.12.2020  

Superwizja grupowa część 3 (zajęcia z podziełem na grupy) (online)

                  Data:22-23.01.2021

Superwizja grupowa część 4 (zajęcia z podziełem na grupy)

                  Data: 19-20.02.2021

Superwizja grupowa część 5 (zajęcia z podziełem na grupy)

                  Data: 19-20.03.2021

Superwizja grupowa część 6 (zajęcia z podziełem na grupy)

                  Data: 23-24.04.2021

Psychoterapia osób współuzależnionych

                  Data: 21-22.05.2021

Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami

                  Data: 04-05.06.2021


Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.