VIII Semestr

Praca z traumą (odwołane)
                  Data: 19-20.03.2021

Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci (online)
                  Data: 16-17.04.2021

Psychoterapia zaburzeń lękowych
                  Data:  14-15.05.2021

Psychoterapia zaburzeń depresyjnych
                  Data: 25-26.06.2021

Terapia zaburzeń odrzywiania
                 Data: 10-11.09.2021

 

IX Semestr

 

Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami

                Data : 22-23.10.2021

Etyka a psychoterapia

                Data: 19-20.11.2021

Psychoterapia osób współuzależnionych

                Data: 17-18.12.2021

Terapia nawyków behawioralnych

                Data: 21-22.01.2022

Superwizja grupowa cz 1.

               Data: 18-19.02.2022

 

X Semestr

 

Superwizja grupowa cz 2.

              Data: 11-12.03.2022

Superwizja grupowa cz 3.

              Data: 22-23.04.2022

Superwizja grupowa cz 4.

              Data: 20-21.05.2022

Superwizja grupowa cz 5.

              Data: 17-18.06.2022

Superwizja grupowa cz 6.

              Data: 16-17.09.2022

Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej

              Data: 7-8.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.