Semestr I:

 

 

Neuronauki a psychoterapia

            Data: 4-5.02.2022

Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapetyczne

            Data: 18-19.03.2022

Wyjazdowe zgrupowanie

            Data : 5-11.04.2022

Przymierze a relacja terapeutyczna

            Data: 27-28.05.2022

 

 Kontrakt kontaki i kontekst terapeutyczny

            Data: 17-18.06.2022

 

Paychopatologia i symptomatologia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1

            Data: 23-24.09.2022

 

 

Semestr II:

 

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń dzieci i mlodzieży cz. 2

           Data: 28-29.10.2022

Psychopatologia i symtomatologia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

           Data: 25-26.11.2022

Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych 

           Data: 16-17.12.2022

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń afektywnych i schizofrenii 

           Data: 27-28.01.2023

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń osobowiści

           Data: 24-25.02.2023

 

Semestr III:

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1

           Data: 17-18.03.2023

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2

           Data: 28-29.04.2023

 

Psychoterapia psychodynamiczna cz.1

           Data: 26-27.05.2023

 

Psychoterapia psychodynamiczna cz.2

           Data: 16-17.06.2023

Terapia strukturalna i systemowa (syst.1)

           Data: 1-2.09.2023

 

 

Semestr IV:

 

Modele interakcyjno-kominikacyjne u strategiczne (syst.2)

           Data: 6-7.10.2023

Modele narracyjne i zespół reflektujący (syst.3)

           Data: 3-4.11.2023

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej  (syst.4)

           Data: 1-2.12.2023

Genogram - jako narzędzie pozawania siebie cz.1 

           Data: 6-7.01.2024/12-13.01.2024

Genogram - jako narzędzie pozawania siebie cz.2

           Data: 9-10.02.2024/10-11.02.2024

 

 

Semestr V:

 

Genogram - jako narzędzie pozawania siebie cz.3

           Data: 2-3.03.2024/8-9.03.2024

Genogram - jako narzędzie pozawania siebie cz.4

           Data: 6-7.04.2024/12-13.04.2024

Psychoterapia eriksonowska cz.1

           Data: 17-18.05.2024

Psychoterapia eriksonowska cz.2

           Data: 7-8.06.2024

Psychoterapia eriksonowska cz.3

           Data: 20-21.09.2024


Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.