Semestr I:

Neuronauki a psychoterapia (online)               

          Data: 12-13.02.2021

Przymierze a relacja terapeutyczna (online)               

          Data: 5-6.03.2021  

Kontrakt kontakt i kontekst terapeutyczny                  

          Data: 16-17.04.2021

Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapeutyczne  

          Data: 21-22.05.2021

Wyjazdowe zgrupowanie treningowe

          Data: 8-14.06.2021

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną             

         Data: 10-11.09.2021

 

 Semestr II:

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1

         Data: 08-09.10.2021

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2

        Data: 05-06.11.2021

Diagnoza kliniczna a koncepce diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych

        Data: 03-04.12.2021

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofernii

        Data: 14-15.01.2022

Psychopatologia i symtomatologia zaburzeń osobowości

        Data: 11-12.02.2022

 

Semestr III:

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1

         Data: 04-05.03.2021

Psychoterpia poznwczo-befawioralna  cz.2

        Data: 01-02.04.2022

Psychoterapia psychodynamiczna cz.1

        Data: 06-07.05.2022

Psychoterapia psychodynamiczna cz.2

        Data: 10-11.06.2022

Terapia strukturalna i systemowa (syst. 1)

        Data: 09-10.09.2022

 

Semestr IV:

Modele interakcyjno-komunikacyjne i strategiczna (syst.2)

         Data: 14-15.10.2022

Psychoterapia pozytywna

        Data: 04-05.11.2022

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej (sys.4)

        Data: 09-10.12.2022

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 1

        Data: 20-21.01.2023 gr I

        Data: 27-28.01.2023 gr II

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 2

        Data: 17-18.02.2023 gr I

        Data: 24-25.02.2023 gr II

 

 

 

Semestr V:

 

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 3

        Data: 24-25.03.2023 gr I i gr II

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 4

        Data: 21-22.04.2023 gr I

        Data: 28-29.04.2023 gr II

Psychoterapia eriksonowska cz.1

        Data: 26-27.05.2023

Psychoterapia eriksonowska cz.2

        Data: 23-24.06.2023

Psychoterapia eriksonowska cz.3

        Data: 22-23.09.2023

 

Semestr VI:

 

 

Psychoterapia eriksonowska cz.4

        Data: 20-21.10.2023

Psychoterapia grupowa cz.1

        Data: 24-25.11.2023

Psychoterapia grupowa cz.2

        Data: 15-16.12.2023

Modele narracyjne i zesół reflektujący (syst.3)

        Data: 12-13.01.2024

Wprowadzenie w tematykę terapii par i małżeństw

        Data: 23-24.02.2024

 

 

Semestr VII:

 

 

Psychoterapetyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej

        Data: 22-23.03.2024

Problemy seksualne w procesie psychoterapii - rozpoznanie i leczenie

        Data: 26-27.04.2024

Terapia zaburzeń odżywiania

        Data: 17-18.05.2024

Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych (ADHD, OPDD,CD)

        Data: 21-22.06.2024

Psychoterapia zaburzeń psyhosmatycznych

        Data: 13-14.09.2024

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.

 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta_zgloszeniowa_na_akredytowany_Kurs_Psychoterapii ODT Pobierz