Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Semestr I:

Neuronauki a psychoterapia  (online)

                  Data: 12-13.03.2021

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń osobowości

                  Data: 9-10.04.2021 

Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych

                   Data: 7-8.05.2021

Przymierze a relacja terapeutyczna  

                   Data: 4-5.06.2021

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacia somatyczną

                   Data: 24-25.09.2021

 

Semestr II

Kontrakt kontakt i kontekst terapeutyczny

                  Data: 22-23.10.2021

Wyjazdowe zgrupowanie

                  Data: 23-29.11.2021

Psychopatologia i symtomatologia zaburzeń dzieci i młodzieży cz1.

                  Data: 7-8.01.2022

Psychopatologia i symtomatologia zaburzeń dzieci i młodzieży cz2.

                 Data: 11-12.02.2022

Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapeutyczne

                 Data: 11-12.03.2022

Psychopatologia i symtomatologia zaburzeń afektywnych i schizofernii

                 Data: 22-23.04.2022

 

Semestr III

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.1.

                  Data: 27-28.05.2022

Psychoterapia poznawczo-behawioralna cz.2.

                  Data: 16-17.09.2022

Psychoterapia psychodynamiczna cz.1.

                  Data: 28-29.10.2022

Psychoterapia psychodynamiczna cz.2.

                  Data: 25-25.11.2022

Terapia struturalna i systemowa (syst.1)

                  Data: 16-17.12.2022

 

Semestr IV

Modele intrakcyjno-komunikacyjne i strategiczne (syst.2)

                  Data: 20-21.01.2023

Modele narracyjne i zespół reflektujący (syst.3)

                  Data: 17-18.02.2023

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji teraputycznej (syst.4)

                  Data: 17-18.03.2023

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 1

                  Data: 22-23.04.2023

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 2

                  Data: 20-21.05.2023

 

Semestr V

 

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 3

                  Data: 24-25.06.2023

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 4

                  Data: 23-24.09.2023

Psychoterapia eriksonowska cz. 1

                  Data: 27-28.10.2023

Psychoterapia eriksonowska cz. 2

                  Data: 17-18.11.2023

Psychoterapia eriksonowska cz. 3

                  Data: 15-16.12.2023

 

 

Semestr VI

Psychoterapia ericksonowska cz.4

  Data: 19-20.01.2024

Psychoterapia grupowa cz.1 

 Data: 16-17.02.2024

Psychoterapia grupowa cz.2  

  Data: 15-16.03.2024

Psychoterapia pozytywna

  Data: 26-27.04.2024

Wprowadzenie w tematykę terapii par i małżeństw

 Data: 17-18.05.2024 

 

Semestr VII:

Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej

  Data: 21-22.06.2024

Problemy seksualne w procesie psychoterapii - rozpoznanie i leczenie

 Data: 13-14.09.2024

Terapia zaburzeń odżywiania

  Data: 11-12.10.2024

Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych

  Data: 29-30.11.2024

Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych (ADHD,OPDD,CD)

 Data: 13-14.12.2024

 

 

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.