Semestr I:

 

 

Neuronauki a psychoterapia

            Data: 1-2.04.2022

Przymierze a relacja terapeutyczna

            Data: 6-7.05.2022

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń afektywnych i schizofrenii

            Data: 3-4.06.2022

Wyjazdowe zgrupowanie

            Data : 19-25.09.2022

 

 

 

 

 Kontrakt kontaki i kontekst terapeutyczny

            Data: 7-8.10.2022

Psychopatologia i symtomatologia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

            Data: 4-5.11.2022

 

 

Semestr II:

 

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń dzieci i mlodzieży cz. 1

           Data: 2-3.12.2022

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń dzieci i mlodzieży cz. 2

           Data: 13-14.01.2023

Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych 

           Data: 3-4.02.2023

Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapeutyczne

           Data: 3-4.03.2023

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń osobowiści

           Data: 31.03-01.04.2023

 

Semestr III:

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna  cz. 1

           Data: 19-20.05.2023

Psychoterapia poznawczo-behawioralna  cz. 2

           Data: 23-24.06.2023

Psychoterapia posychodynamiczna  cz. 1

           Data: 22-23.09.2023

Psychoterapia posychodynamiczna  cz. 2

           Data: 27-28.10.2023

Terapia strukturalnai systemowa (syst. 1)

           Data: 8-9.12.2023

 

Semestr IV:

 

Modele interakcyjno-komunikacyjne i strategiczne (syst. 2)

           Data: 19-20.01.2024

Modele narracyjne i zespół reflektujący  (syst. 3)

           Data: 16-17.02.2024

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej (syst.4)

           Data: 15-16.03.2024

Genogram I

           Data: 26-27.04.2024 ; 27-28.04.2024

Genogram II

           Data: 24-25.05.2024 ; 25-26.05.2024

 

 

Semestr V:

 

Genogram III

           Data: 14-15.06.2024 ; 15-16.06.2024

Genogram IV

           Data: 20-21.09.2024 ; 21-22.09.2024

 

Psychoterapia eriksonowska cz.1

           Data: 18-19.10.2024

 

Psychoterapia eriksonowska cz.2

           Data: 22-23.11.2024

 

Psychoterapia eriksonowska cz.3

           Data: 20-21.12.2024

 

 

 

 

         

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.