Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zapraszamy na edycję   XI - 2023 r.

Szczegóły niebawem

 

 

Organizator:

Wrocławski Instytut Psychoterapii przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii.              
Kurs otrzymał atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 2012 r. oraz akredytację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 2012.

Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii oraz spełnia formalne wymogi umożliwiające przystąpienie absolwentom do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty obu towarzystw.

Kierownictwo merytoryczne:

dr n. med. R. Ciesielski (superwizor SNP PTP)

dr n. med. R. Antkowiak (superwizor SNP PTP)

mgr E. Czapiewska-Zejden (superwizor SP PTP)

mgr M. Marquardt (superwizor SP PTP)

Kadra dydaktyczna:

Zespół nauczycieli obejmuje certyfikowanych terapeutów i superwizorów SNP PTP i SN PTP, samodzielnych pracowników naukowych i uznanych specjalistów z zakresu wybranych objętych programem specjalności  klinicznych.

O kadrze dydaktycznej wiecej dowiecie się Państwo na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii - www.psrp.com.pl.

Adresaci kursu:

Szkolenie jest adresowane do osób z wykształceniem wyższym, pracujących w placówkach stosujących psychoterapię, z takich profesji jak:

 • lekarze,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy
 • rehabilitanci,
 • pielęgniarki,
 • socjolodzy,
 • pracownicy socjalni.

Zalety całościowego kursu psychoterapii organizowanego we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii:

 • Zasadniczą część zajęć dydaktycznych prowadzi kadra nauczycieli i terapeutów współpracujących na co dzień w ramach jednej instytucji terapeutyczno-szkoleniowej.
 • Kierownik merytorycznych kursu dostępny jest w miejscu realizacji szkolenia.
 • Kurs został poddany weryfikacji empirycznej na kolejnych niezależnych edycjach we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Sopocie.
 • Wiodącymi nurtami nauczanego programu są terapia systemowa i ericksonowska.
 • Kurs przygotowuje do stosowania terapii zintegrowanej, krótko– i średnioterminowej, w różnorodnych kontekstach klinicznych.
 • Program nauczania jest ukierunkowany na zasoby indywidualne pacjenta oraz zasoby relacyjne i systemowo-rodzinne.
 • Zajęcia wykładowo-warsztatowe mają charakter praktyczny i interaktywną formę przekazu.
 • Całościowy kurs obejmuje wszystkie wymagane do certyfikatu godziny dydaktyczne, poza 30h pracy własnej i 30h superwizji indywidualnej.

Charakterystyka kursu:

Całościowy kurs psychoterapii został stworzony w oparciu o standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej  prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej głównie w zakresie podejścia systemowo – ericksonowskiego oraz rozszerzenie wiedzy o inne podejścia takie jak: psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

Nauczane treści są przekazywane w sposób praktyczny i w odniesieniu do kontekstu klinicznego (analiza kazusów, prezentacja interwencji terapeutycznych, współprowadzenie z nauczycielami sesji terapeutycznych, ćwiczenia w małych grupach, grupy dyskusyjne).

Zawartość merytoryczna kursu:

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z obszaru głównych podejść terapeutycznych, która obejmuje:

 • Teorie dotyczące etiologii, patogenezy i psychopatologii zaburzeń psychicznych.
 • Wybrane koncepcje diagnostyczne i reguły funkcjonowania relacji i systemów społecznych.
 • Zasady współpracy psychoterapeuty z innymi profesjonalistami i instytucjami leczącymi.
 • Rozumienie i świadome wzmacnianie efektywnych czynników terapeutycznych w procesie leczenia.
 • Sposoby formułowania hipotez diagnostycznych i ich weryfikacji empirycznej.
 • Ustalanie kontraktu i planu terapeutycznego.
 • Konceptualizację przypadków klinicznych.
 • Monitorowanie efektywności własnych działań leczniczych.
 • Planowanie skutecznych, zorientowanych na osobę interwencji terapeutycznych.
 • Reguły prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej.

Ponadto program obejmuje:

 • Zasady etyki zawodu psychoterapeuty.
 • Kształtowanie umiejętności samoobserwacji i autorefleksji terapeuty oraz świadomego wpływu na pacjenta i proces terapeutyczny.

Struktura zajęć:

Program kursu obejmuje:

  1. Szkolenia wykładowo - warsztatowe (800h):
   • Teoria i praktyka psychoterapii (140h)
   • Psychoterapia systemowa (80h)
   • Psychoterapia ericksonowska (80h)
   • Psychoterapia psychodynamiczna (40h)
   • Psychoterapia poznawczo-behawioralna (40h)
   • Psychoterapia pozytywna (20h)
   • Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego (140h)
   • Psychopatologia i psychoterapia dzieci i młodzieży-wybrane zagadnienia kliniczne (60h)
   • Uzależnienia (60h)
   • Psychoterapia grupowa (40h)
   • Psychoterapia rodzin (40h)
   • Psychoterapia małżeństw i par (40h)
   • Praca z żałobą (20h)
  2. Doświadczenia własne (250h):
   • Zgrupowanie self-experience (60h)
   • Genogram (80h)
   • Grupa terapeutyczna (80h)
   • Terapia indywidualna (30h)
  3. Superwizja grupowa (120h)
  4. Superwizja indywidualna (30h)
  5. Staż w ośrodku psychoterapeutycznym - spełniającym wymogi PTP (zalecany); (360h)

Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy powinien być zaprezentowany podczas zajęć warsztatowo-dydaktycznych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęć.

Dwudniowe zjazdy (piątek, sobota) odbywają się raz w miesiącu.

* tekst zielony - zajęcia oddzielnie płatne

Zasady zgłoszeń na kurs:

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie nadesłanych przez Państwa ankiet zgłoszeniowych. Zakwalifikowanie kandydatów na kurs poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną. Ankieta zgłoszeniowa dostępna poniżej w tabeli.

 Koszty udziału w kursie:  

   • opłata za zgrupowanie self : 1700,00 (bez opłat za wyżywienie i nocleg);
   • opłata za jeden semestr szkolenia: 3000,00 (możliwość rozłożenia na dwie raty - 1500,00 zł);
   • opłata za jeden semestr na V roku szkolenia: 3500,00 (ze względu na zajęcia superwizyjne).

Rekrutacja zakończona.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii - www.psrp.com.pl.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa - akredytowany kurs psychoterapii PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa - akredytowany kurs psychoterapii ODT Pobierz
3. formularzregulamin_reklamacji_ PDF Pobierz
4. procedura_relkamacji_PSRP PDF Pobierz
5. regulamin_krókich_szkoleń PDF Pobierz
6. Regulamin KA PDF Pobierz