Szkolenie obejmuje 480 godzin, w tym 280 godzin wykładowo-warsztatowych, 100 godzin terapii własnej i 100 godzin superwizji. Uczestników obowiązuje również realizacja 240 godzin staży kierunkowych w placówkach leczenia psychiatrycznego środowiskowego oraz na oddziale całodobowym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży.

Ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu będzie uprawniało do uzyskania kwalifikacji zawodowej: Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży.

 

Harmonogram :

Moduł I

Rozwój psychiczny dziecka,zaburzenia psychiczne oraz wybrane zagadanienia kliniczne okresu rozwojowego.

1. 26-27.02.2021 (online) Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny. Wpływ środowiska rodzinnego i społecznego na rozwoj dziecka (psychologiczny,psychoseksualny,neurobiologiczny oraz społeczny)

2.26-27.03.2021 (online) Kryteria zdrowia i zaburzeń psychocznych w okresie rozwojowym. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

3.16-18.04.2021(online) Wybrane zagadnienia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży cz. 1. Kazuistyki.

4.7-8.05.2021 (online) Wybrane zagadnienia kliniczne z psychiatrii dzieci i młodzieży cz. 2 Kazuistyki.

5.4-5.06.2021 (online) Zasady salutogenezy i terapii zorientowanej na zasoby pscyhologiczne dziecka oraz jego rodziny. Profilatyka i ochrona zdrowia psychicznego w okresie rozwojowym.

6.3-4.09.2021 (online) Podstawy terapii zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i zachowania w okresie rozwojowym. Zintegrowany model opieki psychiatrycznej środowiskowej (system rodzinny, leczniczo-terapeytyczny, szkolny, opieka spoleczna, kuratorzy sądowi).

 

Moduł II

Systemowa terapia rodzin i otwarty dialog w opiece środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz stany nagłe.

7.19-20.11.2021 (online) Pierwszy wywiad i konsultacje prowadzone z rodziną. Podstawy teoretyczne systemowej terapii rodzin.

8.17-18.12.2021 (online) Systemowa terapia rodzin w praktyce.