PODSTAWOWY KURS TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję XV, która rozczpocznie się 7-9.10.2022

Charakterystyka kursu:

Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i humanistyczną, a jednocześnie odwołuje się do  transkulturowej wizji człowieka. Jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010). 

Kurs zorganizowany jest przez Polskie Centrum Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej. 

Psychoterapia pozytywna jako modalność psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:

 •  Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 •  Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 •  Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Poziom podstawowy zakończony jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu - konsultant psychoterapii pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 75 Euro

Ukończenie Zaawansowanego Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

 

Kurs adresowany do:

 • psychiatrów,
 • pediatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • rehabilitantów,
 • pielęgniarek,
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, oświaty i edukacji,
 • studentów ostatnich lat w/w kierunków studiów.

Program kursu:

Poziom podstawowy:

Obejmuje 6 trzydniowych zjazdów szkoleniowych.

 1. Zgrupowanie self-experience

  Oczekiwane rezultaty:

  Ukształtowanie samoświadomości i osobistej analizy własnego funkcjonowania w relacjach intra i interpersonalnych w kontekście głównych założeń psychoterapii pozytywnej

  Zrozumienie i przepracowanie osobistych wymiarów modelu równowagi, potencjalności aktywnych i wymiarów modelowania. Określenie w tym kontekście obszarów do pracy indywidualnej.

  Identyfikacja i wykorzystanie zasobów własnych do pracy nad wzmocnieniem kompetencji osobistych i kompetencji konsultanta.

  Doświadczenie własnego konfliktu podstawowego, kluczowego i wewnętrznego. Przepracowanie w sposób praktyczny wpływu psychodynamiki konfliktów na funkcjonowanie indywidualne. Określenie obszarów i motywacji własnej do pracy indywidualnej.  

  Zwiększenie zdolności do rozpoznawania problemów własnych, do umiejętnego zastosowania osobistej interwencji i do ulepszenia kontaktu z pacjentem.

 2. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej

    podstawowe koncepcje TPP;

    historia i rozwój TPP;

    holistyczna wizja człowieka i świata oraz podejście i rozumienie transkulturowe;

    trzy filary TPP;

    Model Równowagi (dystrybucja energii życiowej, rozpoznawanie zasobów, reakcje konfliktowe);

    Wymiary Modelowania;

    potencjalności aktywne ich funkcje w zdrowiu i chorobie;

    trzy etapy interakcji;

    pięć kroków procesu konsultacyjnego;

 3. Diagnoza konfliktów i praca z konfliktami

  model konfliktów wg TPP (konflikt aktualny, podstawowy, wewnętrzny i kluczowy);

  teoria mikrotraum wg Peseschkiana;

  analiza różnicowa - Inwentarz Analizy Różnicowej (IAR);

  analiza przełomowych wydarzeń życiowych;

  pięć etapów rozwiązywaniu konfliktów;

  studium przypadków

 4. Relacja konsultant-klient

  trzy etapy interakcji (przyłączenie, zróżnicowanie, oddzielenie)

  podstawowe zasady pierwszego wywiadu

  kontrakt w pracy konsultanta                                                                             

  struktura i etapy procesu konsultacji wg TPP (obserwacja, inwentarz, wzmocnienie sytuacyjne, werbalizacja, rozszerzenie celów)                                  

  pięć etapów procesu konsultacji

  dostrojenie interwencji do etapów procesu konsultacji

 5. Podstawowe narzędzie i techniki w pracy konsultanta-

  zasada „Positum” – zastosowania praktyczne;

  Salutogeneza w procesie diagnozy i konsultacji,

  wzorce, tradycje i wartości międzykulturowe;

  zastosowanie przypowieści, metafor i bajek w procesie konsultacji;

  rozwój strategii samopomocy;

  studium przypadków

 6. Zastosowania psychoterapii pozytywnej

  pierwsza konsultacja z rodziną;

  ocena wskazań do psychoterapii;

  zasady współpracy interdyscyplinarnej w pracy konsultanta;

  sposoby integrowania wybranych technik i interwencji w pracy konsultanta;

  studium przypadków;

  kolokwium końcowe

Struktura zajęć:

 • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne)  - 150 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • studiowanie literatury  -20 godzin;
 • egzamin ustny  (prezentacja power point we wskazanym temacie).

Koszt certyfikatu: 75 euro

 

Kurs Podstawowy Psychoterapii Pozytywnej odbywa się przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.

Koszt udziału:

Koszt udziału w zjeździe trzydniowym: 980,00 zł

Koszt Certyfikatu 75 Euro (płatne na ostatnim zjeździe)

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

 

Terminy zjazdów XIII:

 

22-24.10.2021

10-12.12.2021

4-6.02.2022

1-3.04.2022

10-12.06.2022

2-4.09.2022

 

Terminy zjazdów XIV:

 

11-13.03.2022

20-22.05.2022

17-19.06.2022

16-18.09.2022

14-16.10.2022

4-5.11.2022 

 

 

Terminy zjazdów XV:

07-09.10.2022

02-04.12.2022

27-28.01.2023

03-05.03.2023

19-21.05.2023

15-17.09.2023

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej  przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres e-mail:  info@wip.wroclaw.pl ankiety zgłoszeniowej. Po zaakceptowaniu ankiety zgłoszeniowej odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej.

 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(2) PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(4) ODT Pobierz