Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej - Mistrz Psychoterapii Pozytywnej

 

Kurs stanowi przygotowanie do zawodu psychoterapeuty i kończy się certyfikatem – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej oraz otwiera drogę do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty.

O przyjęciu na kurs zaawansowany TPP decydować będzie:

 • ukończenie kursu podstawowego TPP i zaliczenie kolokwium końcowego,
 • uzyskanie pozytywnej rekomendacji kierownika merytorycznego kursu podstawowego,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • przystąpienie do WAPP (organizacja akredytująca).

Forma zajęć:

 • 300 godzin zajęć wykładowo-warsztatowych
 • 150 godzin psychoterapii własnej
 • 100 godzin superwizji
 • 160 godzin praktyka terapeutyczna

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

 • psychopatologia, neurobiologia, diagnostyka i symptomatologia zaburzeń psychicznych
 • podstawy psychoterapii (relacja i proces terapeutyczny, czynniki leczące)
 • zasady salutogenezy i oddziaływań zorientowanych na zasoby, pozytywne rozwiązywanie konfliktów psychodynamicznych)
 • główne szkoły psychoterapii
 • metody i narzędzia TPP (badanie dynamiki i treści konfliktów, metafory, przypowieści, przykłady transkulturowe, zastosowanie mitów i tradycji, analiza różnicowa, potencjalności aktywne i inne)
 • aplikacje kliniczne TPP (zaburzenia lękowe, afektywne, psychosomatyczne i związane ze stresem i praca z traumą)
 • zastosowania TPP w psychoterapii par, rodzinnej oraz dzieci i młodzieży

W czasie szkolenia każdy z uczestników kursu jest zobowiązany do zaprezentowania 2 opisów prowadzonych przez siebie procesów terapeutycznych.

Egzamin końcowy obejmuje:

 • pracę pisemną,
 • opis 5 prowadzonych przez Uczestnika procesów terapeutycznych,
 • egzamin ustny.

Informacje szczegółowe na temat psychoterapii pozytywnej znajdziecie Państwo również na ostronie Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej - www.positum.org

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej  przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres e-mail:  info@wip.wroclaw.pl ankiety zgłoszeniowej. Po zaakceptowaniu ankiety zgłoszeniowej odbywają się rozmowy kwalifikacyjne.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(2) PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia(4) ODT Pobierz
3. Ankieta zgłoszeniowa Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej(2) PDF Pobierz
4. Ankieta zgłoszeniowa Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej(3) ODT Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

.

.

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.