Superwizje

Superwizja jest niezbędnym i stałym aspektem rozwoju psychoterapeuty na jego drodze zawodowej, niezależnie od jego doświadczenia i przygotowania teoretycznego.

Superwizje są pomocne w:

  • odkrywaniu nieświadomych aspektów funkcjonowania terapeuty w relacjach terapeutycznych,
  • lepszym rozumieniu przekonań i motywów działań terapeuty w kontekście prowadzonej przez niego terapii,
  • rozszerzenie repertuaru interwencji terapeutycznych i poznaniu nowych narzędzi pracy,
  • zwiększeniu kompetencji terapeuty i efektów prowadzonej przez niego terapii,
  • zachowaniu większej witalności zawodowej.

We Wrocławskim Instytucie Psychoterapii odbywają się superwizje grupowe kliniczne i szkoleniowe oraz superwizje indywidualne. Są one głównie prowadzone w podejściu integracyjnym z odwołaniem się do metateorii i zasad pragmatyzmu terapeutycznego.

Superwizje grupowe odbywają się regularnie raz w miesiącu, a indywidualne w zależności od ustalonego kontraktu.

Zgłoszenia na superwizję przyjmowane są po wypełnieniu i przesłaniu ankiety zgłoszeniowej (dostępna poniżej) na e-mail: info@wip.wroclaw.pl

Koszt udziału w superwizjach uzależniony jest od wyboru Superwizora. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa superwizja PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa superwizja ODT Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Zdzisław Turek

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor-aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest absolwentem czteroletniego szkolenia Ecole Europeenne de Psychotherapie Socio et Somato-Analytique w Strasbourgu i Krakowie. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.