Świadczenie usługi gastronomicznej (przerwa obiadowa) w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236773

 

Status ogłoszenia: 
Zakończone.

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte - Inne

Data publikacji: 
04.03.2020

Termin składania ofert:
do dnia 12-03-2020

Numer ogłoszenia:
1236773

Status ogłoszenia:
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym ze sposobów, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1. Korespondencyjnie na adres: Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław, lub
2. Osobiście w Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Natalia Węgrzyn Wrocławski Instytut Psychoterapii pracownik sekretariatu e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Usługa gastronomiczna (przerwa obiadowa) dla maksymalnie 24 osób w terminie realizacji zamówienia.
2) Usługa gastronomiczna (przerwa obiadowa) obejmuje posiłek składający się z zupy, dania głównego i napoju do posiłku dla każdego uczestnika.
3) Obiad winien mieć następującą gramaturę:
a. Zupa: minimum 200 ml na osobę (1 porcja na 1 osobę);
b. Danie główne: wkład mięsny – minimum 150 g na osobę, dodatek skrobiowy (ziemniaki/ryż/kasza/kluski śląskie itp.) – minimum 100 g na osobę, dodatek warzywny (sałatka lub surówka itp.) – minimum 100 g na osobę;
c. sok: minimum 150 ml na osobę (wykonane ze 100% naturalnych owoców – bez dodatku cukru i nie rozcieńczane wodą – np. jabłkowy, lub pomarańczowy lub marchwiowy).
d. Podane gramatury dotyczą dań i posiłków po obróbce termicznej.
4) Obiad dostarczony ma być we wskazanym terminie i godzinie do Zamawiającego w jednorazowych lunch boxach.
5) W przypadku zgłoszenia się uczestnika/ki ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi (np. wegetarianie, weganie, dieta bezglutenowa, bezlaktozowa) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wyżywienia dla podanej liczby osób w danym dniu świadczenia usługi.
6) Dania obiadowe muszą być przygotowane na godzinę 14:00 każdego dnia. Godzina obiadów może ulec nieznacznej zmianie o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 2 dni przed realizacją danej transzy zamówienia.
7) Wykonawca przedstawi do 3 dni po podpisaniu umowy propozycję zestawów obiadowych. Zamawiający dokona akceptacji propozycji menu lub wniesie swoje uwagi.
8) Świadczenie usług cateringowych powinno odbywać się zgodnie z zapisami wskazanymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 149 z póżn. zm.).

Kategoria ogłoszenia:
Usługi

Podkategoria ogłoszenia:
Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Miejscowość: Wrocław

Cel zamówienia:
Świadczenie usługi gastronomicznej (przerwa obiadowa) w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

Przedmiot zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Usługa gastronomiczna (przerwa obiadowa) dla maksymalnie 24 osób w terminie realizacji zamówienia.
2) Usługa gastronomiczna (przerwa obiadowa) obejmuje posiłek składający się z zupy, dania głównego i napoju do posiłku dla każdego uczestnika.
3) Obiad winien mieć następującą gramaturę:
a. Zupa: minimum 200 ml na osobę (1 porcja na 1 osobę);
b. Danie główne: wkład mięsny – minimum 150 g na osobę, dodatek skrobiowy (ziemniaki/ryż/kasza/kluski śląskie itp.) – minimum 100 g na osobę, dodatek warzywny (sałatka lub surówka itp.) – minimum 100 g na osobę;
c. sok: minimum 150 ml na osobę (wykonane ze 100% naturalnych owoców – bez dodatku cukru i nie rozcieńczane wodą – np. jabłkowy, lub pomarańczowy lub marchwiowy).
d. Podane gramatury dotyczą dań i posiłków po obróbce termicznej.
4) Obiad dostarczony ma być we wskazanym terminie i godzinie do Zamawiającego w jednorazowych lunch boxach.
5) W przypadku zgłoszenia się uczestnika/ki ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi (np. wegetarianie, weganie, dieta bezglutenowa, bezlaktozowa) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania wyżywienia dla podanej liczby osób w danym dniu świadczenia usługi.
6) Dania obiadowe muszą być przygotowane na godzinę 14:00 każdego dnia. Godzina obiadów może ulec nieznacznej zmianie o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 2 dni przed realizacją danej transzy zamówienia.
7) Wykonawca przedstawi do 3 dni po podpisaniu umowy propozycję zestawów obiadowych. Zamawiający dokona akceptacji propozycji menu lub wniesie swoje uwagi.
8) Świadczenie usług cateringowych powinno odbywać się zgodnie z zapisami wskazanymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 149 z póżn. zm.).

Kod CPV:
55300000-9

Nazwa kodu CPV:
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia:
55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
55521200-0 – Usługi dowożenia posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia:
1. 14-15.03.2020 r.
2. 27-28.03.2020 r.
3. 24-25.04.2020 r.
4. 29-30.05.2020 r.
5. 12-13.06.2020 r.
6. 03-04.07.2020 r.
7. 18-19.09.2020 r.
8. 23-24.10.2020 r.
9. 20-21.11.2020 r.
10. 11-12.12.2020 r.

Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu jest:
a) Cena brutto usługi – 80 pkt (waga)
b) Aspekty społeczne - 20 pkt (waga).

KRYTERIUM 1 - cena usługi brutto
Punkty za KRYTERIUM 1 zostaną obliczone według poniższego wzoru

CN
C = ------------ x 100% x 80 pkt.
Co

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

KRYTERIUM 2 – aspekty społeczne
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne

K = (KA lub KB) x 20
gdzie:
K – oznacza liczbę uzyskanych punktów
KA - spełnienie kryterium klauzula społeczna = 1
KB – niespełnienie kryterium klauzuli społecznej = 0

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Adres
Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
618546000
Fax
618520455
NIP
7770003104

Tytuł projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Numer projektu:
POWR.05.04.00-00-0177/19-00

Inne źródła finansowania:
Ogłoszenie jest zamieszczone w imieniu partnera projektu:
Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii;
Postępowanie prowadzone jest przez:
Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii
ul. Kasztanowa 4
55-093 Kiełczów
z siedzibą:
Ul. Sołtysowicka 65a
51-168 Wrocław
NIP 787-144-32-99
www.wip.wroclaw.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. ogłoszenie PDF Pobierz
2. zal_nr3 DOC Pobierz
3. zal_nr4 DOC Pobierz
4. zal_nr5 DOC Pobierz
5. załącznik nr 1 DOC Pobierz
6. załącznik nr 2 DOC Pobierz