Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”
nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234781#opis

 

Status ogłoszenia: 
Zakończone.

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte - Inne

Data publikacji: 
24.02.2020

Termin składania ofert:
do dnia 03-03-2020

Numer ogłoszenia:
1234781

Status ogłoszenia:
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym ze sposobów, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) Korespondencyjnie na adres: Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław
2) Osobiście w Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres jak wyżej, oraz opisane w poniższy sposób:
Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu pt.: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Węgrzyn Wrocławski Instytut Psychoterapii pracownik sekretariatu e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Usługa hotelarska we Wrocławiu dla maksymalnie 13 osób (podczas jednego szkolenia) w pokojach jedno i dwuosobowych,
2) Obiekt musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych (m.in. winda, podjazdy),
3) Standard dla usługi noclegowej *** (obiekt trzygwiazdkowy),
4) Usługa hotelarska musi być realizowana w jednym obiekcie, który musi dysponować pokojami 1 i 2- osobowymi wyposażonymi w łazienkę z prysznicem (uwzględniając dostępność dla osób niepełnosprawnych),
5) Nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku/hotelu.
6) Pokoje hotelowe zostaną udostępnione dniu zakwaterowanie od godz. 14.00 i opuszczone w dniu wykwaterowania do godz. 9:00,
7) W cenę usługi należy wliczyć śniadanie,
8) Lokalizacja – Wrocław, miejsce szkoleń ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław odległość od miejsca odbywanego szkolenia nie większa niż 7 km z możliwością dotarcia środkami komunikacji miejskiej w czasie 30 min.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Usługa hotelarska we Wrocławiu dla maksymalnie 13 osób (podczas jednego szkolenia) w pokojach jedno i dwuosobowych,
2) Obiekt musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych (m.in. winda, podjazdy),
3) Standard dla usługi noclegowej *** (obiekt trzygwiazdkowy),
4) Usługa hotelarska musi być realizowana w jednym obiekcie, który musi dysponować pokojami 1 i 2- osobowymi wyposażonymi w łazienkę z prysznicem (uwzględniając dostępność dla osób niepełnosprawnych),
5) Nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku/hotelu.
6) Pokoje hotelowe zostaną udostępnione dniu zakwaterowanie od godz. 14.00 i opuszczone w dniu wykwaterowania do godz. 9:00,
7) W cenę usługi należy wliczyć śniadanie,
8) Lokalizacja – Wrocław, miejsce szkoleń ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław odległość od miejsca odbywanego szkolenia nie większa niż 7 km z możliwością dotarcia środkami komunikacji miejskiej w czasie 30 min.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) 14-15.03.2020 r.
2) 27-28.03.2020 r.
3) 24-25.04.2020 r.
4) 29-30.05.2020 r.
5) 12-13.06.2020 r.
6) 03-04.07.2020 r.
7) 18-19.09.2020 r.
8) 23-24.10.2020 r.
9) 20-21.11.2020 r.
10) 11-12.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu jest:
Cena – 100 %
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej brutto za usługę hotelową obejmującą jeden nocleg ze śniadaniem dla jednej osoby, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Cn
C = ------- x 100
Cb

gdzie:
C – liczba punktów w kryterium „cena”
Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cb – cena brutto oferty badanej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Adres

Aleksandra Fredry 10

61-701 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618546000

Fax

618520455

NIP

7770003104

Tytuł projektu

Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0177/19-00

Inne źródła finansowania

Zamawiającym i prowadzącym sprawę jest partner projektu:

Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii
ul. Kasztanowa 4
55-093 Kiełczów
z siedzibą:
Ul. Sołtysowicka 65a
51-168 Wrocław
NIP 787-144-32-99

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. załacznik nr 1 DOC Pobierz
2. załacznik nr 3 DOC Pobierz
3. ogłoszenie PDF Pobierz
4. załącznik nr 2 DOC Pobierz
5. załącznik nr 4 DOC Pobierz
6. załącznik nr 5 DOC Pobierz