WARSZTAT TERAPIA KOHERENCJI

23-24.10.2020 rok

 

Terapia koherencji (Coherence therapy) jest stosunkowo nowy, integracyjnym podejściem doświadczeniowym, bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej i odkryciach współczesnej neuronauki.

Centralnym założeniem terapii koherencji jest znana w psychoterapii nie od dziś, koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania.

Terapeuta prowadzi klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie konstrukcje te zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej struktury rzeczywistości klienta.

Twórcy tego podejścia - Bruce Ecker i Laurel Hulley, poza doświadczeniem klinicznym, opierają się również na naturalnym dla naszego mózgu procesie rekonsolidacji pamięci, dzięki któremu nieuświadomione dotychczas konstrukcje zostają trwale zmienione, a symptomy ustępują.

Celem warsztatu jest zapoznanie z teorią i praktyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej.

Program:

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznych. Zasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Klienci, ich problemy i proces terapeutyczny oczyma konstruktywisty.

  • Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji.

  • Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki.

  • Metodyka pracy doświadczeniowej zgodnej z zasadą koherencji – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych, adaptacyjnych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił?

  • Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

     

W trakcie warsztatu zostaną również przeanalizowane przypadki klientów prezentujących różne objawy, fragmenty wideo z sesji terapeutycznej przeprowadzonej przez Bruce’a Eckera. Sporo miejsca poświęcone zostanie na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing i pracę w małych grupach.

 

Autor warsztatu:

Michał Jasiński – psycholog, filmoznawca, skandynawista, psychoterapeuta w terapii indywidualnej i par, doktorant Universitat de Barcelona, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Psychoterapii Hestia, gdzie jest członkiem wielojęzycznego zespołu psychologów i psychiatrów. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński. Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej (Master in Cognitive-Social Therapy) na Universitat de Barcelona oraz studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona i kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Jest certyfikowanym terapeutą w terapii koherencji (certyfikat Coherence Psychology Institute) oraz wykładowcą stowarzyszonym Coherence Psychology Institute, z ramienia którego prowadzi warsztaty w Europie.

 

Koszt udziału: 450 zł

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz