Zaproszenie do składania ofert na na wyłonienie kadry dydaktycznej

Wrocławski Instytut Psychoterapii zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć związanyc z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR. 05.04.00-00-0177/19-00.

 

GABINET PSYCHIATRYCZNY ROMAN CIESIELSKI WROCŁAWSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII WE WROCŁAWIU,
Ul. Kasztanowa 4,55-093 Kiełczów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA
WYŁONIENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH
W PROJEKCIE POD NAZWĄ PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
(zadanie nr 6)


Projekt nr POWR.05.04.00-00-0177/19, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.


Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Strona Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103062?sekcja=ogloszenie

Status ogłoszenia:

rozstrzygnięte